De governance binnen coöperaties is door de ledenstructuur en -zeggenschap anders dan bij andere ondernemingsvormen. Dit vraagt om een governance code voor coöperatieve ondernemingen, de NCR Code. Deze code omvat gedragsregels die de transparantie en kwaliteit van het bestuur en toezicht van coöperaties vergroten.

Evaluatie functioneren

De NCR Code adviseert om jaarlijks het eigen functioneren van bestuur en Raad van Commissarissen te evalueren, en waar nodig bij te sturen. In deze evaluatie komt zowel het functioneren van de individuele leden als van het collectief aan bod, om zodoende verbeteringen aan te brengen in deze organen.

Online zelfevaluatie

Om coöperaties in dit proces te ondersteunen ontwikkelde NCR een online instrument dat gebruikt kan worden door bestuurders, commissarissen en ledenraadsleden om zichzelf te evalueren. Het helpt om te reflecteren op de bestuurlijke samenstelling, de vergaderingen, het algemeen functioneren en het functioneren van de individuele leden. De evaluatie is door respondenten in te vullen op een computer, tablet of smartphone.

Inrichting en ondersteuning

De evaluatie wordt aangepast aan uw coöperatieve context. Eventueel op maat gemaakt door het toevoegen van extra vragen of door het leggen van andere accenten. NCR helpt u hier graag bij. NCR richt uw evaluatie in en nodigt de respondenten uit. Na afronding van het onderzoek ontvangt u een anonieme rapportage met de resultaten.

Kosten?

De zelfevaluatie is gratis voor NCR-leden.

Kritische blik van buiten

Naast de jaarlijkse zelfevaluatie is het raadzaam om iedere 3 jaar een externe begeleider te betrekken bij de evaluatie. Een kritische blik van buiten kan het proces versterken en de voorzitter heeft de handen vrij. NCR helpt u hier graag bij.