Zelfevaluatie bestuur en raad van commissarissen

De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen adviseert om jaarlijks het eigen functioneren van bestuur en raad van commissarissen te bespreken. Voor het verbeteren van besturen en raden van commissarissen is het van belang dat regelmatig het functioneren ervan geëvalueerd wordt en waar nodig aanpassingen worden doorgevoerd. Naast de individuele evaluatie is het goed om regelmatig een collectieve evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie kan intern en ook met begeleiding van externen plaatsvinden. Dat laatste heeft de voorkeur vanwege een kritische blik van buiten en ter versterking van het proces.
NCR heeft een evaluatie-instrument ontwikkeld dat NCR-leden kunnen gebruiken bij een zelfevaluatie van bestuur en raad van commissarissen; het kan ook door de procesbegeleider gebruikt worden. Het helpt om te reflecteren op de bestuurlijke samenstelling, de vergaderingen, het algemeen functioneren en het functioneren van de individuele leden. Het is een online evaluatie, specifiek gericht op de coöperatieve context. Deze tool is voor NCR-leden gratis beschikbaar. Meer informatie over de toepassing van het evaluatie-instrument kunt u opvragen via ncr@cooperatie.nl.

Meer informatie: Zelfevaluatie: goed voorbereiden en eerlijk zijn (Artikel Coöperatie, juni 2017)