Lees verder
‘Om gezondheidsredenen verlaat hij de dienst’, wordt er wel eens gezegd. Een veronachtzaamd hersenletsel, opgelopen bij een val 15 jaar geleden, eist nu zijn aandacht op. We maakten een trektocht in de bergen, mijn oudste zoon en ik, onder barre omstandigheden. Er brak een stuk sneeuw af en ik viel 250 meter diep in een steil ‘couloir’. In de val viel ik twee keer 15 meter loodrecht en kwakte op de rotsbodem. Orthopedisch was ik een interessant geval geworden.
Wilbert van den Bosch

Een mensenlichaam is een coöpererend geheel van deelsystemen. Bij een kwetsuur gaat de aandacht uit naar het grootste probleem. De specialist van dienst doet zijn uiterste best om het op te lossen. Andere deelsystemen krijgen minder tot geen aandacht. Orthopedisch gezien, kwam ik weer op de been. Maar concentratieproblemen bleven. Hoofdpijnen, duizelingen, tinnitus, ze weerhielden me er niet van om mijn passie: de coöperatieve organisatie, te dienen. Met de voeten in de klei: als lid, als bestuurder, als toezichthouder. Bespiegelend en ondersteunend als adviseur van NCR.

Ook de coöperatie bestaat uit deelsystemen: individuele en groepen leden, de entiteiten in de governance. Ze brengen allemaal hun energie en issues mee. De coöperatie is een levend geheel waarin een onvolkomenheid lang kan sluimeren tot het plotseling alle aandacht opeist. Zoals mijn hersenletsel lang onderhuids woekerde voordat ik moest besluiten mijn koers te wijzigen. Dan heb je de poppen aan het dansen. Het lijkt verstandiger om vroegtijdig kleine onvolkomenheden te herkennen en erkennen. Aandacht is het toverwoord. Aandacht voor het verenigingsdenken én aandacht voor individualiteit. Maak het coöperatieve Aantrekkelijk, zorg voor een interessant Aanbod, durf het aan om de diversiteit in Affiniteit en Ambitie van de leden divers te managen. NCR heeft inmiddels een scala aan praktijkvoorbeelden en theoretische modellen die kunnen bijdragen aan de gezondheid van coöperaties.

Kap ik er helemaal mee? Met het adviseurschap wel. Dat kost me teveel. Maar in het omgaan met trauma’s heb ik me inmiddels praktisch en theoretisch verdiept. Volgens Jung hebben we overigens allemaal aspecten die onbewust ons gedrag bepalen. Die spelen een rol bij samenwerking in besturen, in toezichthouden, in het functioneren als lid. Coachsessies met en zonder hulp van paarden, individueel of in teamverband, kunnen bijzonder inzichtelijk werken. Wellicht kan ik als coach een andere constructieve impuls geven aan de coöperatieve beweging. NCR en alle coöperatieven, het ga jullie goed!