Lees verder
2018 was een bewogen jaar. Het was het jaar dat in het teken stond van het verbeteren van de menings- en besluitvorming in de coöperatie: De Coöperatieve Dialoog. In een democratische ondernemingsvorm als de coöperatie is het essentieel dat er een constante dialoog plaatsvindt tussen leden onderling en tussen leden en de coöperatie. In 2018 is het belang van deze coöperatieve dialoog benadrukt, zijn best practices uitgewisseld en is geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen.
Arjen van Nuland

Nationale en internationale aandacht voor de coöperatie
Het jaar 2018 had voor NCR een bijzonder internationaal karakter. Tijdens de driedaagse ICA2018 Research Conference werden de meest actuele internationale coöperatieve inzichten gedeeld. Vijf universiteiten, ICA en NCR organiseerden deze wetenschappelijke biënnale begin juli in Wageningen. De honderdjarige Wageningen University & Research was gastheer voor honderden wetenschappers uit de hele wereld.
Op de voorafgaande bijeenkomst ‘Business meets science’ ontmoetten de vers aangekomen onderzoekers diverse praktijkmensen uit Nederlandse coöperaties. Logisch gespreksonderwerp in dit NCR themajaar: De Coöperatieve Dialoog.

In oktober bracht het Koninklijk Paar een officieel bezoek aan Duitsland. Hierbij stond het 200e geboortejaar van Friedrich Wilhelm Raiffeisen centraal en daarmee het coöperatief gedachtegoed. Naast een kennismakingsbijeenkomst tussen de Duitse en Nederlandse coöperaties stond een lunch met het Koninklijk Paar op het programma. In december 2018 organiseerde NCR een driedaags internationaal congres voor collega-organisaties in Noordwest-Europa. In Zaandam wisselden zeven landen kennis en ervaringen uit rond coöperatieve governance en ledenbetrokkenheid.

De NCR Code
De governance binnen coöperaties is door de ledenstructuur en -zeggenschap anders dan bij andere ondernemingsvormen. Daarom hebben we de NCR Code, een governance code voor coöperatieve ondernemingen. Deze omvat gedragsregels die de transparantie en kwaliteit van het bestuur en toezicht van coöperaties vergroten. De Code is in 2005 voor het eerst opgesteld en wordt regelmatig herzien zodat deze aansluit bij de nieuwe trends en ontwikkelingen op coöperatief en maatschappelijk gebied. Eind 2018 onderzocht een stagiaire hoe NCRleden de principes en regels uit de code toepassen. Deze resultaten nemen we mee in de herziening van de NCR Code in 2019.

Strategie In 2018 hield het bestuur de koers van NCR tegen het licht en in samenspraak met de leden is deze herijkt voor de komende periode. Met nieuwe accenten die moeten leiden tot sterke en vitale coöperaties, nu en in de toekomst. Kortom, 2018 was een internationaal en dynamisch jaar. NCR heeft individuele coöperaties bijgestaan en vanuit het collectief de belangen van coöperatief Nederland vertegenwoordigd. Hier zijn het bestuur en medewerkers van NCR dagelijks mee bezig. En hopen dat ook in de toekomst nog op een passende manier te kunnen blijven doen. Coöpereren doen we samen!