Lees verder
Nederland verkeert in een zogeheten ‘intelligente’ lockdown. Hierdoor blijft het mogelijk om het huis te verlaten mits men zich houdt aan de voorgeschreven richtlijnen. Toch voelt het alsof we als land stilstaan; we kunnen geen fysieke afspraken maken en de economie heeft het zwaar te verduren. Juist in dit licht is er nog iets wat deze lockdown zeker zo intelligent maakt: de manier waarop veel bedrijven nog met elkaar in verbinding kunnen staan via digitale communicatiemiddelen. Hierdoor kunnen we als maatschappij op vele fronten nog veel werk met elkaar verrichten, ondanks de ‘noodrem’ van de coronacrisis.
Martijn den Ouden

Deze ontwikkeling is in een rap tempo gegaan. Waar voor velen het werken met digitale communicatiemiddelen nog onbekend terrein was, lijkt het ‘videobellen’ voor veel mensen nu een vanzelfsprekendheid. Hierbij is er in korte tijd een grote handigheid ontwikkeld in het omgaan met verschillende software en bijpassende vergadertechnieken. Mensen bellen massaal bij elkaar in, verspreiden documenten en delen hun schermen om zo toch een efficiënte vergadering te verwezenlijken.

Deze handigheid komt ook goed van pas bij het organiseren en bijwonen van een digitale ALV, hetgeen door de op 21 april aangenomen noodwet mogelijk gemaakt is. Hiermee kunnen vele coöperaties (en verenigingen) hun ALV volgens planning door laten gaan. Het digitaal organiseren en inrichten van zo’n ALV zal voor veel organisaties nog onbekend terrein zijn. De kennis die is opgedaan dankzij het thuiswerken biedt echter een mooie opstap en voorsprong hierbij.

Naast de mogelijkheid om formele zaken tijdig af te ronden biedt de noodwet ook een unieke gelegenheid om (relatief laagdrempelig) te experimenteren met verschillende vormen van digitale beraadslaging. Juist nu de mogelijkheid tot digitaal vergaderen tijdelijk niet meer expliciet in de statuten vermeld hoeft te worden, krijgen veel coöperaties en verenigingen de mogelijkheid om te kijken of een dergelijke werkvorm past binnen hun organisatie.

Hoewel pure digitale vergaderingen natuurlijk geen substituut zijn voor fysieke bijeenkomsten, kunnen digitale vergaderingen voor veel coöperaties uitkomsten en aanvullingen bieden in het betrekken van de leden bij de beraadslaging. De komst van de noodwet lijkt een uitgelezen moment om hier mee te experimenteren. De coronacrisis laat zien hoe snel wij ons als maatschappij (en mensheid) kunnen aanpassen aan een compleet nieuwe leefsituatie en deze eigen kunnen maken. Zo brengt deze periode van ‘stilstaan’ ook perspectief op vooruitgang!