Eind 2020 onderzocht onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van NCR het imago van coöperaties in de samenleving. Vanuit NCR werd er een klankbordgroep geformeerd die adviseerde over de onderzoeksvragen, de analyse en de vervolgstappen. De klankbordgroep bestond uit NCR-leden Achmea, Rabobank, Energie Samen, Coop en Odin.

Uit het onderzoek blijkt dat de associaties met coöperaties vooral positief zijn, maar dit is vooral gebaseerd op gevoel in plaats van op ervaringen of feitelijke kennis. Hierdoor wordt die positieve associatie vaak niet omgezet in een actieve keuze voor een coöperatie. Ook is er in wet- en regelgeving weinig aandacht voor de unieke kenmerken van deze ondernemingsvorm. Het idee bestaat dat weinig mensen en organisaties weten welke bijzondere positie coöperaties innemen en wat de betekenis daarvan is of kan zijn. Hierdoor staat het maatschappelijk draagvlak voor coöperaties en coöperatief ondernemerschap onder druk. Om de externe omgeving waarin coöperaties moeten ondernemen te verbeteren, is het belangrijk dat de samenleving meer en betere kennis heeft over de coöperatieve sector en het coöperatief ondernemerschap.

Wat gaan we doen?

NCR wil samen met u, onze leden, de bekendheid van coöperaties vergroten in de samenleving. Door het collectief uitdragen van de coöperatieve boodschap kunnen we gezamenlijk zelfs 25 miljoen leden bereiken. Samen vergroten we de bekendheid over coöperatief ondernemen en wordt de onderkenning van de specifieke waarden vergroot. Doet u mee?

Wanneer?

Zaterdag 3 juli vindt de internationale dag van de coöperatie plaats. Deze dag is een mooi moment om samen met u de coöperatie in de spotlight te zetten. NCR zal op en rond deze dag het coöperatief ondernemerschap uitdragen via een publiekscampagne, en u vragen om deze items ook te delen met uw achterban.

NCR heeft diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, die zijn terug te vinden op deze pagina en in de toolkit. Al deze middelen zijn bedoeld om gezamenlijk te coöperatie te vieren.


NCR-illustratie-3-juliAchtergrond

Eind 2020 heeft NCR een onderzoek laten uitvoeren naar het imago van coöperaties in de samenleving hieruit blijkt dat het voor de coöperatieve sector van belang is om het coöperatief ondernemerschap in de spotlights te zetten.

naarachtergrond


NCR-Toolkit-Illustraties-_V2Toolkit voor coöperaties

Door het collectief uitdragen van de coöperatieve boodschap kunnen we gezamenlijk de bekendheid over coöperatief ondernemen vergoten. Samen kunnen we zelfs 25 miljoen leden bereiken. Doet u mee?

In de toolkit vindt u diverse communicatiemiddelen om te gebruiken op en rond zaterdag 3 juli.

Social media-berichten
Basisartikel over de coöperatie
Portretten van een aantal coöperaties
✓ Illustraties, gif-bestanden, animatie

naartoolkit


NCR toolkit illustratie van houtbewerkersPortretten

Coöperaties bestaan er in alle soorten en maten. Maar hoe werkt nou een coöperatie? Wij hebben verschillende portretten gemaakt van mensen die werken bij coöperaties. Maak kennis met een aantal belangrijke coöperaties in Nederland. 

Button portretten