Praathiuys arjen van nuland bijeenkomst

Door het collectief uitdragen van de coöperatieve boodschap kunnen we gezamenlijk de bekendheid over coöperatief ondernemen vergoten. NCR heeft in het afgelopen jaar diverse communicatiemiddelen ontwikkeld om samen de coöperatie te vieren. Zo zijn er diverse infographics, portretten van coöperaties en meer.

Toolkit items