Partners

NCR werkt samen met een aantal organisaties. Door deze samenwerking kunnen we elk onze doelstellingen beter bereiken.

Agriterra steunt boerenorganisaties in hun strijd tegen armoede, met inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische wereld en met geld van Nederlandse overheid. Sterke landbouworganisaties en coöperaties - boergenoteerde bedrijven - leiden tot meer democratie, economische groei en spreiding van inkomen. Agriterra focust op economische ontwikkeling en werkt nauw samen met het Nederlandse landbouwbedrijfsleven.

Atelier Waarden van het Land organiseert ontmoetingen en leertrajecten waar deelnemers geïnspireerd en geactiveerd worden. Op deze manier wil Atelier Waarden van het Land bijdragen aan de leiderschapskwaliteiten van ondernemers, bestuurders en professionals. Dit door oude en nieuwe waarden, wijsheid en ervaringen met elkaar te delen, elkaar te inspireren en te begrijpen.

Cogeca is de Europese koepel van coöperaties in de land- en tuinbouw. Cogeca behartigt de Europese belangen voor deze sector en zorgt voor afstemming tussen lidstaten. Vertegenwoordigers van NCR-leden hebben zitting in de verschillende sectorale werkgroepen en NCR is vertegenwoordigd in het presidium van Cogeca.

Cooperatives Europe verenigt coöperatieve ondernemingen in Europa. Namens 84 koepelorganisaties, zoals NCR, uit 33 Europese landen uit alle sectoren wordt het coöperatieve businessmodel in Europa gepromoot. De leden van Cooperatives Europe vertegenwoordigen 141 miljoen individuele coöperatieleden die samen zo’n 176.000 coöperaties bezitten en werk bieden aan ongeveer 4,7 miljoen Europese burgers. Cooperatives Europe is de Europese regio van ICA.