Het NCR Coöperatieplatform bevat een kiosk met verschillende publicaties. We maken onderscheid tussen drie soorten publicaties: het magazine Coöperatie, NCR publicaties, en overige publicaties.

Magazine Coöperatie

Coöperatie is een kwartaaluitgave van NCR en biedt bestuurders, management en toezichthouders van coöperaties, en andere geïnteresseerden in coöperatief ondernemen achtergrondinformatie en analyses.

Specifieke coöperatiethema’s zoals ledenbetrokkenheid, financiering en governance vormen de rode draad. Ook op de bijbehorende trends, best practices en dilemma’s wordt ingegaan. Informeren en inspireren zijn kernwoorden. Coöperatie staat voor het verspreiden van kennis, verbinding maken tussen mensen en het meer zichtbaar maken van NCR.

Klik hier om de uitgaven van Coöperatie te bekijken. 

NCR publicaties

Naast het hierboven genoemde vakblad publiceert NCR andere publicaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn de gebruikelijke jaarverslagen en brochures van NCR diensten, maar ook ondersteunend materiaal als de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen en Governancemodellen in een notendop.

Klik hier om de NCR publicaties te bekijken.

Overige publicaties

NCR is uiteraard niet de enige uitgever van coöperatief leesmateriaal. Onder overige publicaties scharen wij publicaties van onze leden, (kennis)partners en andere instanties en personen die aan de coöperatie gerelateerde zaken publiceren.

Klik hier om deze overige publicaties te bekijken.

NCR Nieuws & zo

Via dit coöperatieplatform ontsluit NCR verschillende content die betrekking heeft op coöperatief ondernemen. Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuwe content op dit platform publiceert NCR om de week Nieuws & zo. In deze digitale nieuwsbrief vindt u een selectie van relevante nieuwsberichten, blogs, boeken, artikelen en bijeenkomsten. Zo blijft u op de hoogte van zowel de recente ontwikkelingen in het coöperatieve landschap als de activiteiten van NCR.

Klik hier om u voor Nieuws & zo in te schrijven