Lees verder

Deze vierdaagse training Voorzitters in coöperaties geeft u kennis, vaardigheden en instrumenten om uw rol als voorzitter in een coöperatie met een eigen stijl te vervullen.

INFORMATIE

De training neemt u mee in wat er van u als voorzitter verwacht mag worden, welke rollen u vervult. Met een aantal van deze ‘rollen’ van een voorzitter gaat u in de training concreet aan de slag. U krijgt inzichten en vaardigheden aangereikt die u ter plekke oefent en waarop u feedback krijgt van de docenten en van uw mede-cursisten. Doordat u eigen voorbeelden meeneemt, sluit de training maximaal aan op uw eigen leerbehoefte. De cursus bestaat uit vier trainingsdagen, die ruim uit elkaar liggen zodat het geleerde ook in de praktijk kan worden geoefend. Op de eerste dag maken de deelnemers diepgaand met elkaar kennis en worden de contouren van de overige cursusdagen bepaald.

De docenten van de training Voorzitters in coöperaties zijn Jorrit Jorritsma, Theo Koekkoek (beiden zeer ervaren als voorzitter in diverse besturen en raden van commissarissen binnen en buiten de coöperatieve wereld) en Frank Molenaar (toptrainer in verbale technieken).

ONDERWERPEN

  • De governance van een coöperatie en uw positie hierin
  • Verschillende overleg-, gespreks- en vergadervormen
  • Effectief een vergadering voorbereiden en leiden
  • Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Kort en bondig presenteren van de coöperatie naar buiten toe
  • Andere onderwerpen, naar wens van de groep

DOELGROEP

De training is bedoeld voor iedereen die sinds kort in een coöperatie een voorzittersfunctie vervult of deze rol gaat vervullen en daar beter in wil worden. Bijvoorbeeld in het bestuur, in de raad van commissarissen, in de ledenraad, een districtsraad, een kringbestuur of in een commissie.

DATA

Dag 1: 15 maart 2023
Dag 2: 10 mei 2023
Dag 3: 21 juni 2023
Dag 4: 31 oktober

PROGRAMMABLAD

Inschrijven kan via het formulier hieronder.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Bart van Leerdam (coördinator NCR Coöperatie Academie).

Deze cursus is inclusief lunch. Heeft u dieetwensen? Laat het ons bij uw inschrijving weten. 

Kijk hier voor ons complete trainingsaanbod.