Lees verder

Deze driedaagse training geeft u kennis, vaardigheden en instrumenten om uw rol als voorzitter in een coöperatie met een eigen stijl te  vervullen.

Onderwerpen
  • De governance van een coöperatie en uw positie hierin
  • Verschillende overleg-, gespreks- en vergadervormen
  • Effectief een vergadering voorbereiden en leiden
  • Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekke
  • Kort en bondig presenteren van de coöperatie naar buiten toe
  • Andere onderwerpen, naar wens van de groep
Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die in een coöperatie een voorzittersfunctie vervult of gaat vervullen en daar beter in wil worden. Bijvoorbeeld in het bestuur, in de raad van commissarissen, in de ledenraad, een districtsraad of in een commissie.

Informatie

De training neemt u mee in wat er zoal van een voorzitter verwacht mag worden. Met een aantal van deze ‘rollen’ van een voorzitter gaat u in de training concreet aan de slag. U krijgt vaardigheden uitgelegd die u ter plekke oefent en waarop u terugkoppeling krijgt van de docenten en van uw mede-cursisten. Doordat u eigen voorbeelden meeneemt en hiermee oefent sluit de training maximaal aan op uw eigen leerbehoefte. De training bestaat uit drie  trainingsdagen. Vooraf wordt een intakegesprek gevoerd om uw leerbehoeften te vernemen. Op basis hiervan stellen de docenten het programma samen. De docenten zijn Jorrit Jorritsma (zeer ervaren voorzitter van verschillende coöperaties) en Frank Molenaar (toptrainer in verbale technieken).


 

Programma
22-01-2020 10:00Start
01-04-2020 17:00Eind