Lees verder

Hebben anderen dezelfde bestuurlijke vraagstukken als ik? Hoe deel je coöperatief gedachtengoed met leden en in je organisatie? Hoe geef ik vorm aan coöperatief leiderschap? Wat zijn de essenties van macht en invloed in coöperatieve governance? Hoe ziet mijn coöperatie er in de toekomst uit?

Vragen die bij veel bestuurders, commissarissen, directeuren en senior management van coöperaties leven. Vragen die geen eendimensionale oplossingen kennen. Vragen die het verdienen om ‘beschouwd’ te worden. In alle rust maar ook met de tempo-eisen van vandaag: boter bij de vis.

NCR Peer Groups

Peergroups zijn intervisiebijeenkomsten waarbij u samen met andere externe commissarissen dilemma’s over coöperatieve thema’s bespreekt en onder leiding van een externe expert verdiept.

In drie bijeenkomsten wordt in een informele setting kennis gebracht en ervaringen uitgewisseld om u meer handvatten te bieden in uw rol van externe commissaris bij een coöperatie.

Informatie

De coöperatie is een bijzondere rechtsvorm omdat de leden samen een bedrijf voeren. Het ledenbelang staat centraal, het bedrijfsbelang is volgend.

Er is een ledenvergadering of ledenraad met uitgebreide bevoegdheden en de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht kent vaak een combinatie van coöperatieleden en externe commissarissen.

Het is duidelijk: toezicht houden bij een coöperatie is voor een externe commissaris anders dan bij een ‘gewone’ onderneming.

In drie bijeenkomsten wisselen de deelnemers ervaringen uit over het toezicht houden bij een coöperatie en bespreken zij zelf ingebrachte casussen. De sessies worden begeleid door Jorrit Jorritsma, zelf ook een zeer ervaren bestuurder en commissaris in de coöperatieve wereld. Afhankelijk van het onderwerp zetten we daarnaast andere experts in om hun licht op het onderwerp te laten schijnen.

Onderwerpen
  • De positie van de RvC/RvT in de besturingsmodellen van coöperaties
  • Het samenspel met leden-commissarissen en het contact met leden
  • De spanning tussen ledenbelang en bedrijfsbelang
  • Het spelen met rollen als adviseur, toezichthouder en werkgever
  • Het programma heeft veel ruimte voor het inbrengen van eigen onderwerpen.
Doelgroep

De training is bedoeld voor ervaren externe leden van de RvC of RvT van coöperaties die lid zijn van NCR. Bent u beginnend commissaris? Dan is onze Startcursus Commissarissen wellicht iets voor u.

Data
  • Woensdag 23 september 2020
  • Donderdag 22 oktober 2020
  • Maandag 23 november 2020
Programmablad

🡇 Inschrijven kan via het formulier hieronder. 🡇

Deze Peer Group is inclusief diner. Heeft u dieetwensen? Laat het ons bij inschrijving weten.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met Bart van Leerdam (coördinator NCR Coöperatie Academie) of Dorien Groen (office manager)