Lees verder

Deze cursus maakt u een goede gesprekspartner voor financieel specialisten in uw coöperatie, zonder zelf de specialist te worden.

Onderwerpen
  • Basisbegrippen financiële sturing van organisaties en bedrijven
  • Balans, winst en verliesrekening en cashflow overzicht lezen
  • Financiering van de coöperatie en Vermogen op Naam
  • Verhandelbaarheid van ledencertificaten
  • Omgang met vermogen ‘in de dode hand’ en ledenschuld
  • Verantwoording afleggen over de financiën
  • Andere financiële onderwerpen, specifiek voor uw coöperatie
Doelgroep

De cursus is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders of ledenraadsleden van uw coöperatie die meer willen begrijpen van de financiële aspecten van coöperaties in het algemeen en van uw coöperatie in het bijzonder.

Informatie

De financiële sturing en de financiering van een coöperatie gaan op een aantal punten anders dan bij gewone bedrijven. De cursus diept deze specifieke onderwerpen uit, waardoor u een beter begrip krijgt van de financiële knoppen waar de coöperatie aan kan draaien en wat daarvan de gevolgen zijn. Dat geeft u meer houvast in uw rol als bestuurder, toezichthouder of ledenraadslid. Ook oefent u met het berekenen van ratio’s op basis van de jaarrekening van uw eigen coöperatie. De cursus is interactief en wordt in overleg met u op maat gemaakt naar de financiële inrichting en casuïstiek van uw eigen coöperatie.

Docent is Rob Donker, directeur NCR met achtergrond in de financiële dienstverlening. Aanwezigheid van de  CFO van de coöperatie is optioneel, doch niet verplicht.

Programmablad

Kosten zijn exclusief locatie- en  consumptiekosten en exclusief 21% BTW