Lees verder

Deze cursus maakt u een goede gesprekspartner voor financieel specialisten in de coöperatie, zonder zelf de specialist te worden.

Onderwerpen:
  • Basisbegrippen financiële sturing van organisaties en bedrijven;
  • Balans, winst en verliesrekening en cashflow overzicht lezen;
  • Financiering van de coöperatie en vermogen op naam;
  • Verhandelbaarheid van ledencertificaten;
  • Omgang met vermogen ‘in de dode hand’ en ledenschuld;
  • Verantwoording afleggen over de financiën.
Doelgroep

De cursus is bedoeld voor elke bestuurder, toezichthouder of ledenraadslid van een coöperatie die meer wil begrijpen van de financiële aspecten van de coöperatie.

Informatie

De financiële sturing en de financiering van een coöperatie gaan op een aantal punten anders dan bij gewone bedrijven. De cursus diept deze specifieke onderwerpen uit, waardoor u een beter begrip krijgt van de financiële knoppen waar de coöperatie aan kan draaien en wat daarvan de gevolgen zijn. Dat geeft u meer houvast in uw rol als bestuurder, toezichthouder of ledenraadslid. De cursus is interactief, met ruime gelegenheid voor het bespreken van voorbeelden uit uw eigen coöperatie.

Ook oefent u met het berekenen van ratio’s op basis van de jaarrekening van uw eigen coöperatie.

Deze verdiepingscursus is inclusief lunch. Heeft u dieetwensen? Laat het ons bij uw inschrijving weten.