Lees verder

In deze eendaagse inleidende cursus leert u de grondbeginselen van de coöperatieve ondernemingsvorm. Bent u lid van NCR? Dan kan iedere coöperatie per jaar twee deelnemers gratis laten deelnemen.

Onderwerpen
  • Achtergronden van de coöperatieve ondernemingsvorm
  • Besturingsmodellen voor coöperaties
  • Financiering van coöperaties
  • De waarde van de coöperatie voor leden
  • Het betrekken van leden bij de coöperatie
Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (nieuwe) ledenraadsleden, bestuurders, commissarissen, commissieleden, directeuren, managers en medewerkers van coöperaties.

Informatie

Nieuw bij de coöperatie? Of behoefte om uw kennis over coöperaties op te frissen? Dan is dit een ideale cursus voor u. In één dag komen de belangrijkste aspecten van de coöperatieve ondernemingsvorm aan de orde, waarmee u een goede basis krijgt voor eventuele verdere verdieping in uw eigen coöperatie of bij één van onze verdiepingscursussen. Doordat we per coöperatie maximaal drie deelnemers per cursus toelaten, hebben we altijd een zeer gevarieerde groep. In het programma is veel ruimte voor interactie en onderlinge uitwisseling, zodat uw leervraag gegarandeerd aan de orde komt. Het programma kent ook een gesprek met één of twee ervaren coöperatiebestuurders, mensen uit de praktijk dus. Docenten zijn Marijke Flamman en Stan Steeghs van NCR. De cursus wordt op locatie van één van de NCR-leden gegeven.

Programmablad

Inschrijven kan via het formulier hieronder

Heeft u nog vragen? Neem contact op.