Lees verder
DOEL

Na het volgen van de cursus heeft u goed inzicht in coöperatieve financiën. U kunt een interpretatie maken naar uw eigen coöperatie en bent een stevigere gesprekspartner op financiële thema’s vanuit uw rol binnen het bestuur, toezichtsorgaan of ledenraad.

INFORMATIE

Financieel inzicht is essentieel, ook binnen coöperaties. Statutair heeft u een formele taak bij vaststelling, goedkeuring en vaak ook déchargeverlening op het vlak van het financiële jaarverslag. Hoe vult u deze rol goed in? Waar moet u op letten? Wat zijn trends in coöperatieve financiën?

De cursus start met het vaststellen van uw verantwoordelijkheden op het gebied van de financiën van de coöperatie. Daarna behandelen we hoe financiële gegevens gelezen moeten worden en hoe de vertaling binnen de coöperatie gemaakt kan worden. Vervolgens vindt verdieping plaats met onderwerpen als financiering van de coöperatie, vermogen op naam en leden-certificaten. Docent is Rob Donker (NCR-directeur).

De cursusgroep bestaat uit deelnemers van verschillende coöperaties. Hierdoor kunt u zien hoe andere coöperaties met ‘financiën’ omgaan en leert u van elkaars ervaringen. In een interactieve opzet wordt u geholpen het geleerde te interpreteren naar uw eigen coöperatie.

ONDERWERPEN
  • Gouden driehoek en rol-/taakduidelijkheid voor de deelnemers
  • Lezen en interpreteren van de begrippen balans, winst en verliesrekening en cashflow overzicht
  • Financiering van de coöperatie, Vermogen op Naam en Ledencertificaten
  • Verantwoording afleggen over de financiën
  • Financiële valkuilen
  • Gewenste verdieping op onderwerpen
DOELGROEP

De cursus Fincieel inzicht in coöperaties is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden die al enige ervaring hebben op financieel gebied of in financiële commissies binnen de coöperatie actief zijn of worden. U hoeft geen financieel specialist te zijn, maar een zekere bedrijfseconomische basiskennis wordt wel verwacht aanwezig te zijn.

DATUM, LOCATIE EN TIJD

De training vindt plaats op 15 mei 2024 bij NCR in Houten en begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Deze training is inclusief lunch. U kunt dieetwensen aangeven op het inschrijfformulier.

PROGRAMMABLAD

Deze cursus is inclusief lunch. Heeft u dieetwensen? Laat het ons bij uw inschrijving weten.

Inschrijven kan via het formulier hieronder.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 
Kijk hier voor ons totale cursusaanbod.