Onderzoek en onderwijs

Onderzoek

NCR verricht onderzoek of laat onderzoek uitvoeren naar de relevante onderwerpen die in coöperaties spelen. Deze onderwerpen worden veelal vanuit de leden aangedragen. NCR heeft onder meer onderzoek gedaan naar het imago en de reputatie van en de beeldvorming over coöperaties. In 2016 is onderzoek gedaan naar het monistisch bestuursmodel en heeft NCR in opdracht van RVO een onderzoek uitgevoerd naar de wijze van financiering van energiecoöperaties. Een belangrijk onderzoeksgebied is ledenbetrokkenheid; het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is de laatste jaren verbeterd en uitgebreid en heeft de nieuwste release in 2018.

Onderwijs

NCR heeft als doelstelling om alle studenten op het HBO en universitair onderwijs kennis te laten maken met coöperatief ondernemen. Immers voor een belangrijk deel zullen zij na hun studie met een coöperatie te maken krijgen (als lid of als medewerker). Hiervoor is een speciale uitgave 'Coöperatief ondernemen; van jou, voor jou' gemaakt en worden regelmatig gastcolleges en andere optredens verzorgd door medewerkers van NCR of door NCR-ambassadeurs. De NCR-ambassadeurs zijn topbestuurders, commissarissen en medewerkers van toonaangevende Nederlandse coöperaties die het coöperatieve bedrijfsmodel onder de aandacht brengen bij onderwijsinstellingen en studenten. Ze zijn via NCR te benaderen. Via de NCR Co-op Game kunnen studenten inzicht krijgen in de thema's waar bestuurders van agrarische coöperaties mee te maken krijgen en samen over moeten besluiten.