Informatie

Wat is een coöperatie?

De coöperatieve rechtsvorm

De coöperatie als ondernemingsvorm staat al een tijdje flink in de belangstelling. Er zijn in Nederland ongeveer 9.000 coöperaties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat aantal is groeiende. De Nederlandse coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen hebben samen meer dan 30 miljoen lidmaatschappen. De gemiddelde inwoner van Nederland is dus bij minstens één coöperatie lid. Vaak is dat een coöperatieve zorgverzekeraar, in toenemende mate ook een ander coöperatief verband zoals een energiecoöperatie. Verder zijn in steeds meer economische sectoren coöperaties van ondernemers actief, en ook in het publieke domein wordt coöperatief samengewerkt. Coöperaties zijn overal, en zijn…Publicaties

Checklist digitale ALV

Position Paper: Bedrijfsopvolgingsregeling

Een paper betreffende de coöperatie en het kartelverbod


Artikelen

Government,Income,Tax,Collection,Concept,:,Tax,Burlap,Bags,On
06:51

Fiscaliteiten en coöperaties


De afgelopen jaren is er vanuit verschillende sectoren groeiende interesse in de coöperatie. Dit heeft zich onder andere geuit in…

Lees meer
cooperatie van ontslag naar overname
03:28

Van ontslag naar overname


Als een organisatie noodgedwongen moet reorganiseren of failliet gaat, heeft dit grote gevolgen voor de werknemers van dat bedrijf. Zij…

Lees meer
strategie coöperatie
07:29

Wie bepaalt de strategie: het bestuur of de leden?


Wat is de rol van de ALV of de Ledenraad ten aanzien van het bepalen van de strategie van de…

Lees meer
Cooperatie_644_Inzicht_wetsvoorstel_bestuur_en_toezicht_deel_2
05:40

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht


Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting was…

Lees meer
Cooperatie-643-In zicht-wetsvoorstel-bestuur-en-toezicht-deel 1
06:02

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht


Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet…

Lees meer
641-december-2019-grenzeloos-belgie-baanbrekende-wetwijziging-voor-echte-cooperaties
03:09

België: baanbrekende wetswijziging voor ‘echte’ coöperaties?


Per 1 mei 2019 heeft België een nieuw wetboek ingevoerd, genaamd Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Boeiende materie voor…

Lees meer
639 - In Zicht - Paraplu's Shutterstock
06:32

De franchiseformule vanuit de coöperatie


De laatste jaren zijn zowel franchising als de coöperatie als samenwerkingsvormen enorm in trek. Soms kiest men ervoor om deze…

Lees meer

Boeken

638 - Boek & zo - Handboek stichting en vereniging
00:57

Handboek Stichting en Vereniging


Ook dit keer kunnen we het verschijnen van een handboek melden. Na de publicatie van de tweede druk van het…

Lees meer
641 - Boek & zo - Handboek Notarieel ondernemingsrecht omslag
00:56

Handboek Notarieel Ondernemingsrecht


Vereniging, Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij Op 1 juli 2019 waren er bij de KvK 130.122 verenigingen, 8.652 coöperaties en 247…

Lees meer
642 - Boek en zo - Handboek corporate governance
00:51

Jaarboek Corporate Governance 2019-2020


In dit jaarboek worden actuele thema’s behandeld als langetermijnwaardecreatie, de invloed van biases en algoritmes op besluitvorming, digitalisering, benoemingen en…

Lees meer
643 - Boek&zo - De AVG toegelicht
00:56

De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad. Doel van de regeling…

Lees meer
646 - Boek & Zo - Coöperatie Onderlinge waarborg
00:54

De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij na de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen


In december 2020 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet wordt van kracht…

Lees meer
Afbeelding Liberalisme en zijn schaduwzijden
01:02

Het liberalisme en zijn schaduwzijden


Francis Fukuyama, politiek filosoof en auteur van onder andere ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ geeft in…

Lees meer