Informatie

Wat is een coöperatie?

De coöperatieve rechtsvorm

De coöperatie als ondernemingsvorm staat al een tijdje flink in de belangstelling. Er zijn in Nederland ongeveer 8.000 coöperaties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat aantal is groeiende. De Nederlandse coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen hebben samen meer dan 30 miljoen lidmaatschappen. De gemiddelde inwoner van Nederland is dus bij minstens één coöperatie lid. Vaak is dat een coöperatieve zorgverzekeraar, in toenemende mate ook een ander coöperatief verband zoals een energiecoöperatie. Verder zijn in steeds meer economische sectoren coöperaties van ondernemers actief, en ook in het publieke domein wordt coöperatief samengewerkt. Coöperaties zijn overal, en zijn…Publicaties

Checklist digitale ALV

Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid

Inhoudelijke reactie op initiatiefnota 35 040

Position Paper: Bedrijfsopvolgingsregeling

De coöperatie, hét vehikel voor regionale samenwerking in de wijkverpleging

Een paper betreffende de coöperatie en het kartelverbod


Artikelen

Bekijk alles
cooperatie van ontslag naar overname
02:54

Van ontslag naar overname


Als een organisatie noodgedwongen moet reorganiseren of failliet gaat, heeft dit grote gevolgen voor de werknemers van dat bedrijf. Zij…

Lees meer
Cooperatie_647_interview_Ella_van_Kranenburg_cover
05:27

Themajaar 2021 Financiering van coöperaties: vergunningplichtig


Coöperaties worden in navolging van het uitgangspunt dat F.W. Raiffeissen reeds hanteerde, bij voorkeur door hun leden zelf gefinancierd. Bij…

Lees meer
Cooperatie_644_Inzicht_wetsvoorstel_bestuur_en_toezicht_deel_2
05:42

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht


Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting was…

Lees meer
Cooperatie-643-In zicht-wetsvoorstel-bestuur-en-toezicht-deel 1
06:02

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht


Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet…

Lees meer
636 - Achtergrond - Elektronisch stemmen stemkastje
04:44

Online ALV tijdens de corona-crisis


De jaarvergadering van de coöperatie waarin de jaarstukken worden vastgesteld, moet binnen 6 maanden na einde boekjaar gehouden worden. Dit…

Lees meer
641-december-2019-grenzeloos-belgie-baanbrekende-wetwijziging-voor-echte-cooperaties
03:09

België: baanbrekende wetswijziging voor ‘echte’ coöperaties?


Per 1 mei 2019 heeft België een nieuw wetboek ingevoerd, genaamd Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Boeiende materie voor…

Lees meer
639 - In Zicht - Paraplu's Shutterstock
06:32

De franchiseformule vanuit de coöperatie


De laatste jaren zijn zowel franchising als de coöperatie als samenwerkingsvormen enorm in trek. Soms kiest men ervoor om deze…

Lees meer
634 - Achtergrond - Data Privacy
04:52

Verwerking van persoons­gegevens binnen de coöperatie


Coöperaties en hun leden verwerken tal van gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens. Als opvolger van de Wet bescherming…

Lees meer

Nieuws

Bekijk alles
Online vergaderen
00:41

Jaarvergadering en de tijdelijke Covid-wet


De tijdelijke Covid-wet Digitaal Vergaderen/Online ALV geldt sinds 16 maart 2020 en wordt momenteel telkens met twee maanden verlengd.  …

Lees meer
Online vergaderen
00:44

Verlenging tijdelijke Noodwet Digitaal Vergaderen tot 1 april 2021


De tijdelijke Noodwet is wederom verlengd, namelijk tot 1 april 2021. De huidige wet zou per 1 februari 2021 aflopen.  Na…

Lees meer
wetsvoorstel-bestuur-en-toezicht
00:44

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking


Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking treden. De wet voorziet in de…

Lees meer
Online vergaderen
00:46

Verlenging tijdelijke Noodwet Digitaal Vergaderen tot 1 februari 2021


De tijdelijke Noodwet is wederom verlengd, namelijk tot 1 februari 2021. De huidige wet zou per 1 december 2020 aflopen.  Na…

Lees meer
wetsvoorstel-bestuur-en-toezicht
00:51

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen in Eerste Kamer


Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel bestuur & toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels heeft ook de…

Lees meer
Online vergaderen
00:48

Verlenging Noodwet met telkens 2 maanden, tenzij…


Op 30 september jl. heeft het Ministerie laten weten dat de Tijdelijke Wet Digitaal Vergaderen zal worden verlengd met twee…

Lees meer
Online vergaderen
00:36

Verlenging Noodwet Online ALV tot 1 oktober


Vandaag is bekend geworden dat de 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid', door NCR vaak aangeduid als 'Noodwet Online ALV',…

Lees meer
inschrijven KVK
00:46

Vanaf 27 september moeten coöperaties UBO’s gaan inschrijven in het nieuwe register


Coöperaties (en andere organisaties) zijn vanaf 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten…

Lees meer

Boeken

cooperatie-boek-en-zo-jaarboek=cororate-governance
00:52

Jaarboek Corporate Governance 2021-2021


Ieder jaar verschijnt het Jaarboek Corporate Governance en is bedoeld om iedereen, die in hun functie regelmatig worden geconfronteerd met…

Lees meer
646 - Boek & Zo - Coöperatie Onderlinge waarborg
00:54

De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij na de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen


In december 2020 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet wordt van kracht…

Lees meer
643 - Boek&zo - De AVG toegelicht
00:56

De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad. Doel van de regeling…

Lees meer
642 - Boek en zo - Handboek corporate governance
00:51

Jaarboek Corporate Governance 2019-2020


In dit jaarboek worden actuele thema’s behandeld als langetermijnwaardecreatie, de invloed van biases en algoritmes op besluitvorming, digitalisering, benoemingen en…

Lees meer
641 - Boek & zo - Handboek Notarieel ondernemingsrecht omslag
00:56

Handboek Notarieel Ondernemingsrecht


Vereniging, Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij Op 1 juli 2019 waren er bij de KvK 130.122 verenigingen, 8.652 coöperaties en 247…

Lees meer
638 - Boek & zo - Handboek stichting en vereniging
00:57

Handboek Stichting en Vereniging


Ook dit keer kunnen we het verschijnen van een handboek melden. Na de publicatie van de tweede druk van het…

Lees meer