Informatie

Coöperatie Academie

Voor het goed functioneren van een coöperatie is het belangrijk dat u als bestuurder, toezichthouder of ledenraadslid beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. Veel coöperaties investeren daarom in het opleiden van de mensen in het coöperatieve bestuur. Standaard-opleidingen voldoen echter vaak niet, omdat een coöperatieve onderneming op veel punten anders functioneert dan een ‘gewone’ onderneming. De NCR Coöperatie Academie biedt cursussen die hier op inspelen. 
Blogs

  • 02:01
  • 0
  • 0

Bart van Leerdam

Het geheim van coöperaties

21 / 04 / 2020

NCR vindt het belangrijk dat coöperaties werk maken van de educatie van hun bestuurlijk kader. Met…