Nieuws

Den Haag 2
00:39

Stand van zaken Noodwet ALV coöperaties


De afgelopen 14 dagen heeft NCR intensief overleg gevoerd met diverse ministeries en andere belangenorganisaties. Onderwerp: de wijze waarop ALV’s…

Lees meer

Publicaties

Inhoudelijke reactie op initiatiefnota 35 040

Position Paper: Bedrijfsopvolgingsregeling