Informatie

Over ledenbetrokkenheid

 Organisaties willen succesvol zijn. Voor coöperaties betekent dat met bevlogen en betrokken leden iets moois neerzetten. Naarmate coöperaties succesvoller zijn en groeien, is de kans groter dat ledenbetrokkenheid afneemt. Ook de tijdgeest verandert. Het stimuleren van ledenbetrokkenheid vereist een nieuwe aanpak van coöperaties. Ledenbetrokkenheid is een breed begrip. Voor NCR heeft het vooral te maken met de bereidheid van leden om lid te blijven en de bereidheid om op de één of andere manier een bijdrage aan het functioneren van de coöperatie te leveren. Voelt het lid zich ‘betrokken’ in de rol die hij/zij heeft…


Hoe werkt een coöperatie?

Zeggenschap

Zeggenschap door de leden vormt de hoeksteen van (goed) coöperatief ondernemen. Om de organisatie democratisch en transparant te besturen dient dit proces goed ingericht te zijn. Zeggenschap van leden geschiedt bij een coöperatie via het ledenorgaan. Dit kan de algemene ledenvergadering zijn, of deze zeggenschapsrol kan gemandateerd zijn aan een aantal leden die samen een ledenraad vormen. Sommige grotere coöperaties delen hun ledenraad op in districten (geografische opdeling) of afdelingen (sectorale opdeling). Vaak kent de ledenraad dan afvaardigingen vanuit deze deelorganen. 'Het hoogste orgaan' Er wordt wel gezegd dat de algemene ledenvergadering het “hoogste” orgaan is…


Hoe werkt een coöperatie?

Voor een soepel lopende coöperatie is het belangrijk dat duidelijk is wie waarover “gaat”. Dit noemen we de governance. Over welke onderwerpen mag het bestuur besluiten, en wanneer moet het bestuur de leden om goedkeuring vragen, of zelfs de algemene ledenvergadering zelf laten besluiten. De formele invulling van de governance legt u vast in statuten en reglementen. Los van deze formele bevoegdheidsverdeling kan het wenselijk zijn als bestuur, raad van commissarissen en/of leden in een vroeg stadium van de besluitvorming, bijvoorbeeld al in het stadium van de meningsvorming, bij elkaar te rade gaan.  Goede governance begint…Publicaties

Position Paper: Bedrijfsopvolgingsregeling


Artikelen

Hands,Together,,Support,And,Children,Outdoor,,Solidarity,And,Trust,With
06:45

Gedragingen en ideale betekenissen van solidariteit in coöperaties


‘Solidariteit’ is één van de zes coöperatieve waarden, die ten grondslag liggen aan de zeven coöperatieve principes. Deze gedeelde identiteit…

Lees meer
Goldfish,Jumping,Out,Of,The,Water,-,Improvement,And,Career
05:55

Uittredingsvoorwaarden versus vrijheid van uittreding


Elke coöperatie krijgt weleens te maken met leden die vertrekken. Uit recent onderzoek van NCR blijkt dat 10% van de…

Lees meer
cooperatie- pijl-hr
07:04

Wanneer niet alle neuzen dezelfde kant op staan


Een coöperatie werkt vanuit een collectief doel van leden maar heeft een zakelijke basis. Het is een vereniging met een…

Lees meer
Cooperatie_647_in zicht_hoofdbeeld_huisjes
05:44

One size fits nobody of ledendifferentiatie?


Leden zijn tot op zekere hoogte bereid om genoegen te nemen met onderlinge verschillen, dat is de mate van solidariteit…

Lees meer
Cooperatie_644_rond_de_tafel_de_impact_van_de_Jongerenraad
07:35

De impact van de Jongerenraad op de coöperatie


Het doel van een Jongerenraad binnen een coöperatie is vaak om jonge leden te betrekken en te binden. En niet…

Lees meer
631 - Frontrunners - Piet Boer en Paul Overmars
05:37

Investeren in ledeninvloed


Een gevleugelde spreuk is dat iedere generatie zijn eigen coöperatie ontwikkelt. Hiermee wordt gedoeld op de constante evolutie van de…

Lees meer


Boeken

De kunst van gedrag ontwerpen
01:13

De kunst van gedrag ontwerpen


Hoe kunnen we het gedrag van mensen beïnvloeden: een vraag die ons vaak zowel in privé als zakelijk bezighoudt. Dit…

Lees meer