De Coöperatie Code is een governance code voor coöperatieve ondernemingen ontwikkeld door NCR.


Informatie

Over de Coöperatie Code

Het economische deel van het maatschappelijk leven kan op diverse wijzen gestalte krijgen. Eén ervan is de coöperatieve organisatie. Een vorm van gezamenlijke bedrijfsvoering, vaak als verlengstuk van de eigen onderneming van de coöpererende leden. Er zijn ook coöperaties van particuliere leden. Vaak behartigen deze praktische belangen van consumenten. Maar we zien ook een toenemende belangstelling voor de coöperatie bij partijen die zich bezighouden met digitale platformen, netwerken en blockchain: partijen die hier waarde creëren zijn op zoek naar meer democratische zeggenschap. In alle gevallen gaat het om een vereniging met een bedrijf. En in…


Over de Coöperatie Code

Principes en voorschriften

De Coöperatie Code bestaat uit twee onderdelen: Principes en Voorschriften. De Principes zijn kenmerkend voor de coöperatieve rechtsvorm. Zij hebben betrekking op collectief ondernemerschap (de coöperatie voert een bedrijf), collectiviteit en wederkerigheid (de leden werken onderling en met de coöperatie samen hetgeen tot toegevoegde waarde leidt) en ledenbetrokkenheid. De Principes worden nader geconcretiseerd in een beperkt aantal Voorschriften. Deze Voorschriften bevatten gedragsregels of nadere bepalingen die een concretere toepassing van het Principe beschrijven. Het implementeren hiervan in de coöperatie zal de werking van en samenwerking binnen de coöperatie bevorderen.  1. Coöperatief ondernemerschap Principes 1. De…


Over de Coöperatie Code

Uitwerkingen

Om coöperaties te ondersteunen en te faciliteren bij het implementeren van de Principes en Voorschriften, bij de keuze voor een bepaald model en bij de verdere inrichting van de structuur van de coöperatie, zijn diverse toepassingen en uitwerkingen verzameld. Deze Uitwerkingen maken als zodanig geen onderdeel uit van de Coöperatie Code. De Uitwerkingen zijn bedoeld als leidraad, het al dan niet toepassen van de Uitwerkingen staat ter beoordeling van iedere coöperatie. De Uitwerkingen zijn bedoeld ter inspiratie, als handvatten, als good practices, ter ondersteuning van de coöperatie. De uitwerkingen van de Coöperatie Code 2019 zijn opgenomen…


Over de Coöperatie Code

Verhouding tot wetgeving en andere codes

Deze Code is aanvullend op de wet. Daar waar de wetgever reeds heeft voorzien in een dwingende regeling, wordt deze regeling niet (nogmaals) opgenomen in deze Code. Hiermee blijft de Code compact. Gezien de diversiteit aan coöperaties is het goed denkbaar dat de coöperatie een andere code (Governance Code Zorg 2017, Corporate Governance Code, etc) verplicht moet naleven. Hoewel nadrukkelijk getracht is de in deze Code opgenomen Principes en Voorschriften breed en algemeen toepasbaar te maken, kan de situatie zich voordoen dat er sprake is van strijdigheid tussen bepalingen van de Coöperatie Code 2019 enerzijds…Publicaties

Coöperatie Code 2019

Coöperatie Code 2019 – Uitwerkingen

Governance Code for Cooperatives 2019


Artikelen

strategie coöperatie
07:29

Wie bepaalt de strategie: het bestuur of de leden?


Wat is de rol van de ALV of de Ledenraad ten aanzien van het bepalen van de strategie van de…

Lees meer
ella-walter-to-the-point_compressed
04:30

Coöperatie Code: twee coöperaties over waardecreatie


In – to the point – hebben we aandacht voor de NCR Coöperatie Code en de speciaal ontwikkelde gesprekskaarten. De…

Lees meer
To The Point Mockup - 648
04:48

Drie coöperaties en de Coöperatie Code gesprekskaarten


Coöperatie Code 2019 In - to the point - hebben we aandacht voor de Coöperatie Code 2019 en de speciaal…

Lees meer
646 - To the Point - Mockup
05:08

Drie coöperaties en gesprekskaarten van de Coöperatie Code


In - to the point - hebben we dit keer aandacht voor de Coöperatie Code 2019 en de speciaal ontwikkelde…

Lees meer
645 - To the Point - Mockup
06:10

Drie coöperaties over de Coöperatie Code


Dit keer besteden we in - to the point - aandacht aan de Coöperatie Code 2019. Deze Code bestaat inmiddels…

Lees meer
oog cooperatie code
03:54

De nieuwe Coöperatie Code 2019


Tijdens het NCR Symposium op 3 oktober 2019 is de nieuwe Coöperatie Code aan de leden gepresenteerd. De Code is…

Lees meer
Interview Arjen Nationaal Register
06:04

Interview: NCR lanceert nieuwe Code Coöperaties


NCR voor Coöperatief Nederland heeft de governancecode aangepast. De vorige code was te veel gericht op grote coöperaties en te…

Lees meer
638 - F&F - NCRcode Spread Compressed
02:57

NCR Code – Monitoring en herziening


De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. Vanwege deze…

Lees meer


Blogs

  • 02:49
  • 0
  • 0

Ronald Korpershoek

Coöperatie Code 2019

03 / 10 / 2019

Vandaag lanceerde de NCR, Nationale Coöperatieve Raad de Coöperatie Code 2019. Als je een kleine, startende…

  • 02:49
  • 0
  • 0

Lisanne Wigboldus

De rol van NCR bij de ontwikkeling van de coöperatieve rechtsvorm?

07 / 05 / 2019

In mijn vorige artikel introduceerde ik de reeks over de coöperatie al met het feit dat…