Nieuws

oog cooperatie code
01:57

Nieuw: Coöperatie Code 2019


De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. Vanwege deze…

Lees meer
jonathan-brinkhorst-FMtCI4zIVGk-unsplash - zweden
00:27

Nieuwe Zweedse coöperatiecode


Koepelorganisatie Svensk Kooperation heeft een nieuwe Zweedse governancecode voor coöperatieve en onderlinge ondernemingen uitgebracht. De code is gebaseerd op acht…

Lees meer

Artikelen

Bekijk alles
to-the-point-juni-header
06:25

Drie coöperaties in gesprek over de Coöperatie Code


In - to the point – besteden we opnieuw aandacht aan de Coöperatie Code 2019 en de speciaal ontwikkelde gesprekskaarten.…

Lees meer
Interview Arjen Nationaal Register
06:06

Interview: NCR lanceert nieuwe Code Coöperaties


NCR voor Coöperatief Nederland heeft de governancecode aangepast. De vorige code was te veel gericht op grote coöperaties en te…

Lees meer
Rienk Goodijk NVTZ Symposium bestuur en toezicht in de zorg
03:51

Symposium bestuur en toezicht bij coöperaties in de zorg


De coöperatie wint aan populariteit in de zorg. Zowel burgers die zelf zorginitiatieven starten als zorgprofessionals verenigen zich steeds vaker…

Lees meer
638 - Grenzeloos - Shutterstock
02:50

Internationale kijk op coöperatief bestuur en leden­betrokkenheid


Wat coöperaties onderscheidt van andere bedrijven is hun eigendomsstructuur, de ledendominantie, de coöperatieve principes en de governance. Leden spelen een…

Lees meer
638 - F&F - NCRcode Spread Compressed
02:57

NCR Code – Monitoring en herziening


De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. Vanwege deze…

Lees meer
638 - Achtergrond - shutterstock_643223491_compressed
06:02

Governance bij de zorgcoöperatie


Zorgaanbieders worden niet alleen door wet- en regelgeving beknot in de wijze waarop ze hun bestuursstructuur willen inrichten, ook derden…

Lees meer

Informatie

Over de Coöperatie Code

Uitwerkingen

Om coöperaties te ondersteunen en te faciliteren bij het implementeren van de Principes en Voorschriften, bij de keuze voor een bepaald model en bij de verdere inrichting van de structuur van de coöperatie, zijn diverse toepassingen en uitwerkingen verzameld. Deze Uitwerkingen maken als zodanig geen onderdeel uit van de Coöperatie Code. De Uitwerkingen zijn bedoeld als leidraad, het al dan niet toepassen van de Uitwerkingen staat ter beoordeling van iedere coöperatie. De Uitwerkingen zijn bedoeld ter inspiratie, als handvatten, als good practices, ter ondersteuning van de coöperatie. De uitwerkingen van de Coöperatie Code 2019 zijn opgenomen…


Over de Coöperatie Code

Principes en voorschriften

De Coöperatie Code bestaat uit twee onderdelen: Principes en Voorschriften. De Principes zijn kenmerkend voor de coöperatieve rechtsvorm. Zij hebben betrekking op collectief ondernemerschap (de coöperatie voert een bedrijf), collectiviteit en wederkerigheid (de leden werken onderling en met de coöperatie samen hetgeen tot toegevoegde waarde leidt) en ledenbetrokkenheid. De Principes worden nader geconcretiseerd in een beperkt aantal Voorschriften. Deze Voorschriften bevatten gedragsregels of nadere bepalingen die een concretere toepassing van het Principe beschrijven. Het implementeren hiervan in de coöperatie zal de werking van en samenwerking binnen de coöperatie bevorderen.  1. Coöperatief ondernemerschap Principes 1. De…


Over de Coöperatie Code

Verhouding tot wetgeving en andere codes

Deze Code is aanvullend op de wet. Daar waar de wetgever reeds heeft voorzien in een dwingende regeling, wordt deze regeling niet (nogmaals) opgenomen in deze Code. Hiermee blijft de Code compact. Gezien de diversiteit aan coöperaties is het goed denkbaar dat de coöperatie een andere code (Governance Code Zorg 2017, Corporate Governance Code, etc) verplicht moet naleven. Hoewel nadrukkelijk getracht is de in deze Code opgenomen Principes en Voorschriften breed en algemeen toepasbaar te maken, kan de situatie zich voordoen dat er sprake is van strijdigheid tussen bepalingen van de Coöperatie Code 2019 enerzijds…Publicaties

Coöperatie Code 2019

Coöperatie Code 2019 – Uitwerkingen

Governance Code for Cooperatives 2019

Coöperatie nr. 630 – Maart 2017

Coöperatie nr. 626 – Maart 2016

Coöperatie nr. 624 – September 2015
Blogs

  • 02:49
  • 0

Ronald Korpershoek

Coöperatie Code 2019

03 / 10 / 2019

Vandaag lanceerde de NCR, Nationale Coöperatieve Raad de Coöperatie Code 2019. Als je een kleine, startende…

  • 02:49
  • 0

Lisanne Wigboldus

De rol van NCR bij de ontwikkeling van de coöperatieve rechtsvorm?

07 / 05 / 2019

In mijn vorige artikel introduceerde ik de reeks over de coöperatie al met het feit dat…