Lees verder
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 december hebben de leden van Koninklijke Telersvereniging ZON zich uitgesproken voor meer samenwerking tussen de diverse telersgroepen, de coöperatie en de afzetorganisatie ZON.

Ook spraken de leden zich uit voor meer binding en betrokkenheid van de leden bij het bedrijf, waarbij het uitgangspunt is de verdere uitbouw van de eerder ingezette commerciële strategie. Hierin hebben veilingklok en accountmanagement een centrale rol. Bij de ontwikkeling van nieuwe commerciële plannen zullen de leden intensief worden betrokken. “Doordat telers en medewerkers nauwer zullen gaan samenwerken, verwachten we effectiever in de markt te kunnen opereren”, aldus Algemeen Directeur Michiel F. van Ginkel.

10 miljoen uit Bijzondere Reserve

Om de ledenbinding te versterken, is ook besloten te onderzoeken hoe een deel van het eigen vermogen op naam van de leden kan worden gesteld, mogelijk in de vorm van ledencertificaten of anderszins, waarmee bovendien het lidmaatschap voor potentiële leden aantrekkelijker wordt. Het bestuur zal hier in de loop van 2020 in overleg met de leden nadere voorstellen voor uitwerken. Tot slot is het besluit genomen om begin 2020 een bedrag van 10 miljoen euro uit de Bijzondere Reserve uit te keren aan de leden. “Met de genomen besluiten ligt er een stevige basis voor een goede toekomst voor onze coöperatie”, aldus ZON-voorzitter Sjraar Hoeijmakers.