Lees verder
De huidige voorzitter van de raad van beheer, Dirk de Lugt, bereikt in juni 2023 zijn maximaal toegestane statutaire zittingstermijn.

Hij is dan niet meer herkiesbaar waardoor een vacature ontstaat. Cosun gaat op zoek naar een bietenteler als nieuwe voorzitter van de raad van beheer. Om een goede overdracht te borgen, start de sollicitatieprocedure op korte termijn en komt de vacature online voor onze leden.

Dirk de Lugt is sinds 2003 lid van de raad van beheer en heeft in juni 2014 Jos van Campen opgevolgd als voorzitter van de raad van beheer.