Lees verder
Begin 2019 is coöperatie Agrifirm gestart met de zoektocht naar nieuwe districtsbestuurders voor de ledenraad. Voor het eerst konden leden hun voorkeursstem op de voorgedragen kandidaten digitaal uitbrengen.

In totaal brachten 426 leden hun stem uit en was er voor alle kandidaat-districtsbestuurders sprake van een positief saldo. Zeventien nieuwe districtsbestuurders zullen vanaf 17 september a.s. toetreden tot de ledenraad van Agrifirm.

Hoe zijn de nieuwe districtsbestuurders gekozen?
In 2019 ontvingen de diverse districten op de zeventien vacante posities maar liefst 42 reacties. Alle kandidaten hebben goede gesprekken gevoerd met de commissie van het betreffende districtsbestuur. Op basis van het generieke profiel voor districtsbestuurder/ledenraadslid en de specifieke wensen ten aanzien van de invulling van districtsbesturen (vooral gekeken naar sector en regio binnen het district) is een keuze gemaakt in de voordracht van de zeventien kandidaten. Leden hadden vervolgens de mogelijkheid om tegenkandidaten voor te dragen, maar van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Tussen 17 en 31 juli jl. konden leden in de districten met vacante posities voor het eerst digitaal hun stem uitbrengen op de voorgedragen kandidaten. Met een meerderheid van de positieve stemmen konden de zeventien kandidaten benoemd worden tot districtsbestuurder van de ledenraad. Agrifirm bedankt alle sollicitanten voor hun betrokkenheid en enthousiasme om een bestuurlijke rol te vervullen binnen de coöperatie. “Samen bereiken we meer.”

Over de ledenraad van Agrifirm
De ledenraad van Agrifirm, het hoogste orgaan van de coöperatie, bestaat met de toetreding van de nieuwe districtsbestuurders uit 78 districtsbestuurders. Agrifirm telt 10 districten. De ledenraad heeft belangrijke bevoegdheden die bepalend zijn voor de koers van de coöperatie. De districtsbestuurders vertegenwoordigen de stem van alle leden, meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers.