Lees verder
Vereniging Achmea heeft voor het nieuwe WIJ ZIJN magazine 2019 gekozen voor het thema 'Generaties'. Ledenraadsleden, bestuursleden en andere betrokkenen vertellen over generaties in gezinnen, ondernemerschap, organisaties en coöperaties. Uit de verhalen spreekt veel verscheidenheid. Het tekent de veelkleurigheid van de mensen die betrokken zijn bij Vereniging Achmea.

Generaties. We hebben veel van elkaar te leren. In het magazine ledenraadsleden en bestuursleden aan het woord en aandacht voor de rollen van Vereniging Achmea, het lidmaatschap en de opbouw en samenstelling van de Ledenraad.
Verbinding, samenwerking, betrokkenheid, opvolging, welbegrepen eigenbelang, ondernemerschap, solidariteit, opvolging, jongeren, innovatie en toekomst zijn sleutelwoorden.