Lees verder
Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel bestuur & toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Daarmee is de inwerkingtreding van de wet aanstaande. De datum van inwerkingtreding is nog niet officieel bekend gemaakt, maar de verwachting is dat de wet per 1 januari 2021 of 1 juli 2021 van kracht wordt.

De wet voorziet in de behoefte vanuit de praktijk aan een duidelijke regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Het doel is om een regeling te geven voor een toezichthoudend orgaan en tegenstrijdig belang te ondervangen.

In ons magazine Coöperatie hebben we uitgebreid aandacht besteed aan deze wet en wat dit betekent voor de besturing van coöperaties. Deze kunt u nalezen op het Coöperatie platform. In oktober vonden er pop-up labs plaats over dit onderwerp. Mocht u interesse hebben om ook deel te nemen aan een pop-up lab over dit specifieke onderwerp? Neem dan contact met ons op.