Lees verder
Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking treden. De wet voorziet in de behoefte vanuit de praktijk aan een duidelijke regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

Voor deze entiteiten wordt duidelijker in de wet opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. De WBTR bevat regelingen over toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis.

In ons magazine Coöperatie hebben we uitgebreid aandacht besteed aan deze wet en wat dit betekent voor de besturing van coöperaties. Deze kunt u nalezen op het Coöperatie platform. In oktober 2020 vonden er pop-up labs plaats over dit onderwerp. Mocht u interesse hebben om ook deel te nemen aan een pop-up lab over dit specifieke onderwerp? Neem dan contact met ons op.