Lees verder
De ledenraad van Coöperatie FromFarmers U.A. heeft vandaag unaniem, op voordracht van het bestuur, de heer Walter Gerritsen benoemd als lid van het bestuur. Hierdoor zal het bestuur tot 1 januari 2023 tijdelijk uit zes leden bestaan. Op 1 januari 2023 neemt Walter Gerritsen de voorzittershamer over van Ben Volker. Mevrouw Linda Bolscher wordt per 1 januari 2023 vicevoorzitter van het bestuur.

Walter Gerritsen is melkveehouder in Beek, gemeente Montferland en in de lijn van de familietraditie lid van Coöperatie FromFarmers. Daarnaast is hij lange tijd wethouder in de gemeente Montferland geweest en heeft hij veel bestuurlijke functies, zowel op agrarisch, als op maatschappelijk vlak bekleed.

“Ik verheug me op mijn rol als bestuurder en zal met beide handen de hulp van Ben in de komende maanden aanpakken om straks samen met de andere bestuursleden een goede bijdrage te kunnen leveren aan FromFarmers en haar leden”, aldus Walter Gerritsen. “Ik ga me inzetten voor het toekomstperspectief voor boeren, leden van FromFarmers. Het netwerk, dat ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd, komt daarbij zeker van pas. Onze wereldwijd toonaangevende sector verdient een betere maatschappelijke acceptatie. Het is voor Nederland en voor een duurzame agrarische sector van belang dat er voor elke boer een passend toekomstperspectief is. De oplossing ligt in innoveren dat veel effectiever is dan saneren. Dit kan door samenwerking worden gerealiseerd, waarmee tegelijkertijd de natuur wordt beschermd en verbeterd. Hierin speelt FromFarmers, een vooraanstaande coöperatie van ambitieuze boeren in Nederland met ook Duitse leden en tevens (groot)aandeelhouder van voerproducent ForFarmers, een belangrijke rol. Ik wil mij hiervoor, samen met de andere bestuursleden, de ledenraad én het team coöperatiezaken, inzetten.”