Lees verder
Joris Elstgeest is voorzitter bij Horticoop. In een column vertelt hij over wat het nieuwe normaal voor hem betekent en wat hij daarvan vindt.

Het nieuwe normaal. Ik vind het dé taalgrap van het jaar. Het is een uitdrukking met ogenschijnlijke eeuwigheidswaarde die we in de turbulente wereld waarin we leven altijd kunnen blijven gebruiken. Het geeft ons een beetje schijnzekerheid. Immers, wat er ook verandert, het nieuwe normaal blijft gewoon het nieuwe normaal, alleen dan met andere kleine lettertjes. En daar zit voor mij de lach. Het nieuwe normaal is een contradictio in terminis: het betekent eigenlijk gewoon dat we continu moeten veranderen. Niets nieuws onder de zon dus.

Nieuwe wegen voor Horticoop

Kijk maar naar de 115-jarige geschiedenis van onze coöperatie. Behalve dat Horticoop zich al meer dan een eeuw zich inzet voor de tuinbouw, is er binnen de coöperatie bijna niets meer dat gaat zoals het vroeger ging. En dat is maar goed ook, anders hadden we allang niet meer bestaan. Want, als er iets is dat ik als ondernemer geleerd heb, is dat je open moet staan voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. En dat je het lef moet hebben om daarop in te spelen: je moet wendbaar durven zijn.

Wat dat betreft heb ik een groot vertrouwen in Horticoop. Getuige de rijke geschiedenis. En getuige de intensieve gesprekken die we momenteel voeren met onze ledenraad over een nieuwe koers. Of, om in termen van het nieuwe normaal te spreken, over de vraag hoe Horticoop in kan spelen op de continue verandering in onze sector, en op de behoeften van de leden.

Cijfers
Horticoop publiceerde onlangs de jaarcijfers van 2019 met de jaaromzetten van de verschillende bedrijven en de balans.