Lees verder
De Ledenraad van Royal FloraHolland is akkoord gegaan met een aantal wijzigingen in de zittingsduur en de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC). Daarmee ontstaat meer ruimte voor externe expertise, bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering en logistiek.

De statutenwijziging leidt er onder meer toe dat de zittingsduur van RvC-leden wijzigt van drie keer twee jaar naar twee keer vier jaar, aansluitend bij de termijnen van de Ledenraad en de directie. Verder wijzigt de samenstelling van de RvC van zes interne en drie externe leden naar vijf interne en vier externe leden. Dat biedt de veiling de mogelijkheid om de RvC aan te vullen met extra strategische expertise op terreinen als digitalisering, logistiek en verdienmodellen. Tijdens de Ledenraad is chrysantenkweker Evert van Helvoort benoemd als nieuw lid-commissaris van Royal FloraHolland. Piet Coelewij (voormalig CEO van Wehkamp) en Birgit Otto (COO van Schiphol Group) werden benoemd als externe leden van de RvC.

Herbenoemingen

De zittende lid-commissarissen Jack Goossens, Gerben Ravensbergen en Rosaline Zuurbier zijn herbenoemd voor vier jaar. RvC-leden Jan Andrea en Emiel Barendse treden uit de RvC. De Ledenraad stemde in met de herbenoeming van Jack Goossens voor een tweede termijn als voorzitter van de RvC.

Verder werden de uitslagen bekend gemaakt van de Ledenraadsverkiezing. Kandidaten voor de Ledenraad werden voorgedragen op basis van interviews met de Voordrachtscommissie en kenmerken zoals geografische spreiding, teelt en leeftijd, om een goede afspiegeling van het ledenbestand te krijgen.