Lees verder
De tijdelijke Noodwet is wederom verlengd, namelijk tot 1 april 2021. De huidige wet zou per 1 februari 2021 aflopen. 

Na een versnelde wetgevingsprocedure is in april 2020 de tijdelijke noodwet Digitaal Vergaderen in werking getreden. De noodwet voorziet in de mogelijk om een volledig virtuele algemene vergadering of ledenvergadering te houden. Deze tijdelijke wet zou aanvankelijk vervallen per 1 december 2020, maar inmiddels is duidelijk dat de wet in ieder geval nog tot 1 april 2021 van kracht blijft.

Vanaf 1 december 2020 geldt dat de wet telkens met 2 maanden zal worden verlengd, tenzij 2 maanden tevoren zal worden aangegeven dat dit niet langer het geval zal zijn. U weet voortaan minimaal 2 maanden van tevoren of u in die periode een ALV digitaal kunt organiseren.

Heeft u hulp nodig bij het organiseren van een online algemene ledenvergadering? Maak dan gebruik van de NCR-checklist Digitale ALV.