Lees verder
Op 30 september jl. heeft het Ministerie laten weten dat de Tijdelijke Wet Digitaal Vergaderen zal worden verlengd met twee maanden, dus van 1 oktober tot 1 december 2020.

Maar er is dit keer meer goed nieuws: Tot op heden werd pas zeer kort tevoren duidelijk of de wet al dan niet verlengd zou worden. Omdat een ALV tijdig moet worden voorbereid was zo’n late bevestiging erg onpraktisch en leidde dit feit  bij onze leden tot grote onzekerheden. Het Ministerie heeft daarom zijn beleid gewijzigd. Voortaan geldt dat de wet vanaf 1 december 2020 telkens met 2 maanden zal worden verlengd, tenzij 2 maanden tevoren zal worden aangegeven dat dit niet langer het geval zal zijn.

Concreet: U weet voortaan minimaal 2 maanden tevoren of u in die periode een ALV digitaal kunt organiseren. Indien en zodra we weer nieuws hebben op dit gebied zullen we u dit uiteraard op de gebruikelijke wijzen  doorgeven. U kunt het betreffende Besluit terugvinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-364.html