Lees verder
Coöperaties (en andere organisaties) zijn vanaf 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Wat betekent UBO?

UBO staat voor ultimate beneficial owner, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die tenminste 25% van het stemrecht of eigendomsrecht van de onderneming heeft. Als de coöperatie zoveel leden heeft dat geen enkel lid minimaal 25% van het totale aantal stemmen kan uitbrengen, dan moet een zogenaamde pseudo-UBO worden ingeschreven. Dit zal of zullen dan de hoogst leidinggevende(n) van de organisatie zijn.

Wanneer?

Vanaf 27 september kun je UBO’s van de coöperatie gaan inschrijven via de website van KVK. Coöperaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.