Lees verder
Het zal u niet zijn ontgaan: de corona-epidemie lijkt dit najaar mee te vallen. Laten we hopen dat het zo blijft en dat fysiek bijeenkomen mogelijk blijft. Tijdens de coronaperiode is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in het leven geroepen om ook digitale vergaderingen te kunnen beleggen.

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is in april 2020 ingevoerd omdat de coronamaatregelen het niet toestonden met elkaar fysiek te vergaderen. Deze maatregelen leidden tot acute probleemsituaties bij onder andere de coöperaties: er konden immers door de ALV geen bestuurders meer worden benoemd en de jaarrekening kon niet worden vastgesteld.

Op dit moment wordt deze Tijdelijke wet telkens met 2 maanden verlengd en is nu van toepassing tot 1 december 2022. De laatste tijd wordt vanuit andere koepels en brancheorganisaties de roep om de Tijdelijke wet te beëindigen steeds sterker. Men stuurt aan op een intrekking van de wet voordat het ALV-seizoen begint. Omdat we weten dat (nog) niet iedere coöperatie haar statuten heeft aangepast, spant NCR zich in om de wet telkens te laten verlengen, in afwachting van de in de maak zijnde permanente wet. Het realiseren van een permanente wet is echter een traject dat zeer tijdrovend is. Daarom is het verstandig om, tot de permanente wet er is, het volgende te doen:

  1. Houd de NCR Nieuwsbrief en de actualiteiten op www.cooperatie.nl goed in de gaten, we publiceren hier de laatste stand van zaken op dit vlak;
  2. Overweeg om in uw statuten op te nemen dat elektronisch vergaderen is toegestaan, al dan niet op initiatief van het bestuur. Indien u dit niet op tijd heeft geregeld, kunt u bij vervallen van de Tijdelijke wet alleen nog maar fysiek een ALV beleggen. En dit kan weer problemen opleveren zoals die eerder zijn voorgevallen. We helpen u graag bij het uitvoeren van wijzigingen.