Lees verder
Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel 'Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen' aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel voorziet in de behoefte vanuit de praktijk aan een duidelijke regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Het doel is om een regeling te geven voor een toezichthoudend orgaan en tegenstrijdig belang te ondervangen. Invoering van de nieuwe wet vindt hoogstwaarschijnlijk al per 1 juli 2020 plaats. Wij houden u op de hoogte.