Lees verder
LTO Nederland presenteert vandaag haar voorstel voor de toekomst met een positief manifest, gericht op goed eten, mooi groen en sterk ondernemerschap. De Nederlandse agrarische sector heeft ons land, Europa en de wereld veel gebracht. De concept toekomstvisie is een antwoord op de vele uitdagingen en daaruit voortvloeiende veranderingen waar Nederlandse boeren de komende jaren voor staan, en waar vanuit het publieke debat veelal de nadruk op wordt gelegd. LTO schetst daarvoor vijf mogelijke routes voor verandering. Voorop staat dat ondernemers zelf hun pad richting de toekomst vormgeven. Over de conceptversie die vandaag is gepresenteerd gaat LTO Nederland komende tijd verder in gesprek met haar leden.

“Met dit manifest willen we met onze leden in gesprek over de stip op de horizon. Onze boeren en tuinders hebben veel te bieden. Daarbij zijn tal van maatschappelijke discussies die op dit moment spelen van belang voor de sector. Maar richting de toekomst, waarin er al veel voor ons besloten is, en er meer van ons wordt gevraagd, is het cruciaal dat de sector zélf een duidelijk antwoord heeft. Deze visie is tot stand gekomen met onze leden aan het woord, en we blijven het gesprek aan gaan over de vervolmaking en uitvoering. Met onze boeren en tuinders, die zich vanuit diverse sectoren, achtergronden en regio’s elke dag inzetten voor goed eten, mooi groen en sterk ondernemerschap,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

Thema’s en transitiepaden richting de toekomst

Zorgen over voedselzekerheid, ruimtegebrek, klimaatverandering en een krappe arbeidsmarkt – tal van ontwikkelingen en vraagstukken op regionaal, nationaal en mondiaal niveau vragen om een veranderende agrarische sector. LTO Nederland zet richting de toekomst in op drie thema’s waar álle 18 sectoren uit de land- en tuinbouw hun bijdrage aan leveren: goed eten, mooi groen en sterk ondernemerschap.

Er is meer dan één manier om als boer of tuinder langs die drie thema’s te ontwikkelen. Geen enkel bedrijf in de land- en tuinbouw is namelijk hetzelfde. Dat betekent ook dat sommigen zullen kiezen voor ontwikkeling van biologische bedrijfsvoering of maatschappelijke diensten zoals zorg en recreatie, terwijl anderen op hightech innovatie zullen focussen. Het is mogelijk dat een bedrijf verschillende transitiepaden tegelijk gaat bewandelen. Voor LTO is het van belang dat ondernemers zélf hun ontwikkelrichting naar de toekomst toe kunnen bepalen.

Totstandkoming visie

De vandaag gepresenteerde visie is tot stand gekomen vanuit de leden van LTO. In de tweede helft van 2021 zijn er intensieve gesprekken tussen onze leden en vervolgens onze bestuurders geweest. Uitgangspunt was een onderzoek onder ‘de Nederlander’ naar hoe gekeken wordt naar de agrarische sector en onderwerpen die de sector raken. Daarover gingen vervolgens zo’n 100 boeren en tuinders – man en vrouw, jong en oud, uit verschillende sectoren en regio’s – met elkaar in discussie: over de toekomst van hun bedrijf, onze vereniging en over de toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland. De uitkomsten van deze gesprekken zijn vervolgens aan alle leden van LTO voorgelegd in een enquête, duizenden leden reageerden.