Lees verder
Dit heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag, 6 december 2023, laten weten. Het Ministerie geeft aan dat de omstandigheden niet meer van dien aard zijn dat het behoud van deze tijdelijke wet nog langer noodzakelijk zal zijn, ook niet indien het aantal besmettingen verder zou toenemen.

Daarbij wordt wel het voorbehoud gemaakt dat, indien vóór 1 februari 2023 toch blijkt dat een ingrijpende wijziging van de omstandigheden zich voordoet, alsnog tot verdere verlenging zou kunnen worden besloten. Daarbij valt dan te denken aan de situatie dat bijvoorbeeld mutaties van het virus zouden leiden tot een veel grotere besmettelijkheid of tot ernstiger ziektebeelden dan we nu waarnemen.

Samen met de koepels voor de verenigingen, de (beursgenoteerde) vennootschappen etc. heeft NCR zich er in maart 2020 voor ingezet om de tijdelijke wet ingevoerd te krijgen, en vervolgens om deze telkens verlengd te krijgen. Na bijna 3 jaar stopt deze tijdelijke wet dan toch.  Wat betekent dit voor u?

  • Een 100% digitale ALV is vanaf 1 februari 2023 niet langer toegestaan.
  • Uitsluitend indien de statuten hierin voorzien, mag u een hybride ALV (digitaal én fysiek) houden.

Overigens heeft het Ministerie ook bevestigd dat dit jaar nog een wetsvoorstel (in eerste instantie ter consultatie) zal volgen waarin een permanente voorziening voor digitaal vergaderen is opgenomen. Uiteraard zal NCR zich ook dan weer inspannen voor een permanente wettelijke regeling waarin uw coöperatieve belangen geborgd zijn. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u.