Lees verder
De tijdelijke wet voor een digitale ALV is wederom verlengd. De Tweede en Eerste Kamer zijn akkoord met een verlenging tot 1 december 2022. De verwachting is echter wel dat het verlengen van de tijdelijke wet na 1 december 2022 moeilijk wordt als er geen nieuwe coronagolf op ons afkomt. Op dit moment is nog de verwachting dat deze golf eraan komt en dat is een belangrijke basis voor verlenging geweest. Intrekking van de wet zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd.

Na het intrekken van de Noodwet

Na intrekking van de wet zal er weer teruggevallen worden op de hoofdwet/permanente wet die zegt dat u ten alle tijde fysiek moet vergaderen, waarbij een hybride vergadering (fysiek en digitaal) uitsluitend is toegestaan als de statuten het toestaan. Een volledig digitale ALV organiseren zal na intrekking van de wet niet meer mogelijk zijn. Een aanpassing van de statuten is een punt van overweging.