Lees verder
De noodwet die een digitale ALV mogelijk maakt is nog steeds geldig.

Op dit moment laten de huidige coronamaatregelen het weer toe om meer fysiek bij elkaar te komen, waaruit voort kan komen dat de Tijdelijke Wet binnenkort wordt ingetrokken. De tijdelijke Noodwet Digitaal Vergaderen die in april 2020 is aangenomen, is nog steeds geldig. Intrekking van de wet zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd. De noodwet voorziet in de mogelijkheid om een volledig virtuele algemene vergadering of ledenvergadering te houden. 

Na het intrekken van de Noodwet

Na intrekking van de wet zal er weer teruggevallen worden op de hoofdwet/permanente wet die zegt dat u ten alle tijde fysiek moet vergaderen, waarbij een hybride vergadering (fysiek en digitaal) uitsluitend is toegestaan als de statuten het toestaan. Een volledig digitale ALV organiseren zal na intrekking van de wet niet meer mogelijk zijn. Een aanpassing van de statuten is een punt ter overweging.