Lees verder
Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden in 2020 - afnemende dieraantallen, onduidelijkheid rondom stikstofregelgeving, dierziektes en de coronapandemie - heeft AR een uitstekend resultaat neergezet.

In alle sectoren heeft AR nieuwe klanten mogen verwelkomen wat leidde tot een positieve klantenbalans en een plus in de afzet. Ook financieel gezien heeft AR een goed jaar achter de rug.

Voeromzet stijgt in alle sectoren
In totaal heeft AR in 2020 bijna 675.000 ton diervoer afgezet. Dit is ruim 3% meer dan het jaar ervoor. Alle diersectoren hebben bijgedragen aan de toename. Daarnaast is er in het biologische voer de mijlpaal bereikt van 100.000 ton voerafzet.

Autonome groei in krimpende markt
De positieve voeromzet heeft AR weten te realiseren door autonome groei in een krimpende markt. Hierbij heeft AR met name in de rundveesector zeer veel nieuwe klanten mogen verwelkomen. AR heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in verfijning van het productieproces. Dit betaalt zich uit in de huidige markt. Daarnaast werkt AR met een scherpe kostprijs.

Plussen in de plantaardige sector
Ook in de plantaardige sectoren kijkt AR terug op een positieve omzetontwikkeling in 2020. AR Plant laat in de zaaizaden, meststoffen en teeltbenodigdheden een mooie plus zien. Wel zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht. Door het verloop van het seizoen waren er minder ziektes en plagen in de gewassen. Bovendien werd de inzet van de middelen beperkt door de regelgeving. Desondanks heeft AR Plant een mooie omzetplus gerealiseerd.

Solide omzet Rijnzate
Op- en overslagbedrijf Rijnzate had in 2020 een stabiele omzet in de tonnen op- en overslag. Rijnzate investeert in de toekomst en heeft in Wageningen veertien graansilo’s van ruim 20 meter hoog vervangen, de veiligheidsvoorzieningen verbeterd en de capaciteit van het interne transportsysteem vergroot. Dit draagt bij aan de positionering van Wageningen als belangrijkste aanvoerhaven voor mengvoergrondstoffen in Nederland. Ook de productieactiviteiten van onder andere Sodagrain, CCM en geplette gerst liepen goed.

Exceptioneel resultaat winkels
De negen Welkoopwinkels van AR hebben het recordjaar 2019 overtroffen. De coronasituatie in combinatie met het mooie weer in het voorjaar gaf de omzet een flinke boost. De consumenten wisten de winkels in groten getale te vinden. Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee, waaronder de veiligheid van de medewerkers en de beschikbaarheid van producten door hamstergedrag. Tegelijkertijd zorgde de enorme toeloop voor een uitzonderlijk mooi resultaat bij de winkels.

Uitdaging 2021
Ook 2021 zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Wendbaarheid en kennis van zaken zijn noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op de veranderingen. Met een platte organisatie én veel kennis en kunde is AR bij uitstek in staat om dit te doen. Zo werkt AR samen met afnemers en medewerkers aan een sterke agrarische sector in Nederland.