Lees verder
Het geïntegreerd jaarverslag 2021 van Flynth laat een sterke groei zien van de auditpraktijk en een toenemende vraag naar adviesdiensten. Dit benadrukt de kracht van Flynth: klanten bijstaan met de beste adviezen. Flynth bood het hoofd aan de uitdagingen door corona en krapte op de arbeidsmarkt. Begin 2022 wist Flynth Accon avm en Astrium aan zich te binden.

Klanten en medewerkers door de coronatijd helpen

In dit tweede coronajaar ondersteunde Flynth veel mkb-ondernemers met advies om hun doelstellingen te kunnen blijven behalen. De accountant hielp onder meer bij het aanvragen van de steeds veranderende overheidsregelingen, zoals NOW en TOZO. Doordat ondernemers ontzorgd werden, konden zij zich in deze moeilijke tijd blijven focussen op het ondernemen.

Door corona bleef ook de zorg voor de eigen medewerkers een belangrijk aandachtspunt. Dankzij goed georganiseerde thuiswerkplekken heeft iedereen zich de hybride manier van werken volledig eigengemaakt. Digitale dagstarts zorgden voor de nodige verbinding in de teams. En de raad van bestuur hield alle medewerkers periodiek op de hoogte met interactieve livestreams.

Investeringen in continue kwaliteitsverbeteringen hebben volop doorgang gevonden. Thema’s als fraude, continuïteit en duurzaamheid vragen steeds meer aandacht en zijn versterkt opgenomen in de werkprogramma’s en opleidingen.

Overname Accon avm en Astrium

In maart en april 2022 zijn de overnames van Astrium en Accon avm afgerond. De overnames zijn geheel uit eigen middelen gefinancierd waarbij voor Accon avm de schuldpositie aan kredietinstellingen geheel is afgelost. Met deze overnames zijn, in lijn met de strategie 2020-2025, de basisdienstverlening alsmede de audit- en adviespraktijk versterkt.

Versterking recruitment en digitalisering

De krapte op de arbeidsmarkt heeft een drukkend effect op groei. Om meer jong talent en ervaren professionals binnen te halen, zijn de recruitmentactiviteiten uitgebreid. Om zittend personeel te behouden, is ingezet op meer werkplezier met ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast zijn een aantal aantrekkelijke financiële regelingen aan het beloningsbeleid toegevoegd.

De ontwikkeling op de arbeidsmarkt vraagt om efficiënte werkprocessen. Flynth heeft daarom een versnelde digitalisering van processen voorbereid, zowel intern als bij de klant. Er is geïnvesteerd in datagestuurd werken om klanten meer proactief te adviseren. Met een digitale manier van werken houden medewerkers bovendien meer tijd over om waarde toe te voegen voor de klant.

Geïntegreerd jaarverslag

Flynth omarmt de internationaal gestelde doelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Vanaf dit boekjaar is een start gemaakt met het geïntegreerd jaarverslag in plaats van het klassieke jaarverslag. Naast de klassieke rapportage met veelal financiële cijfers geeft het geïntegreerd jaarverslag inzicht in de prestaties in brede zin en geeft het inzicht in de invloed van Flynth op de omgeving. 

Bekijk hier het jaarverslag 2021