Lees verder
De afgelopen 14 dagen heeft NCR intensief overleg gevoerd met diverse ministeries en andere belangenorganisaties. Onderwerp: de wijze waarop ALV’s wettelijk en statutair gehouden moeten worden versus de feitelijke onmogelijkheid om onder de huidige coronamaatregelen deze regels correct na te leven.

Dit heeft geresulteerd in een wetgevingsvoorstel dat nu de molen van Den Haag ingaat.  De kernpunten zijn:

  • het toestaan van digitaal vergaderen zonder een fysieke bijeenkomst;
  • uitstel termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV gehouden moet worden;
  • met terugwerkende kracht waardoor ALV’s die sinds de lockdown gehouden zijn, onder de werking van de noodwet vallen.

Of en wanneer deze Noodwet het haalt, kunnen we niet zeggen. We hebben echter goede hoop, en zien dat Den Haag openstaat voor de geschetste problematiek. We houden u uiteraard op de hoogte!