Lees verder
Wat betekent het besluit over wel of niet BTW te rekenen over werkzaamheden van toezichthouders en/of commissarissen? Marijke Flamman legt uit.
Marijke Flamman

Op 6 mei heeft de staatssecretaris van Financiën een Besluit gepubliceerd dat ziet op de vraag of commissarissen BTW moeten berekenen over hun werkzaamheden. De kern: in de meeste gevallen hoeft een commissaris geen BTW over de te ontvangen vergoeding te rekenen. Hierbij maakt het niet uit of iemand meerdere commissariaten heeft. Voor deze functie bij een coöperatie is van belang dat de commissaris de toezicht werkzaamheden verricht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudend orgaan (RvC/RvT). Doorgaans zal dit het geval zijn.

Met terugwerkende kracht

Een commissaris wordt geacht geen zelfstandige BTW-ondernemer te zijn als uit de statuten blijkt dat de toezichtwerkzaamheden op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan worden verricht en dat de leden geen individuele verantwoordelijkheid dragen voor de handelingen van de raad die zijn vastgesteld in het kader van de juridische vertegenwoordiging van de rechtspersoon. Dit is het geval bij een statutair toezichthoudend orgaan dat als zodanig en als geheel tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie. De natuurlijk persoon is dan juridisch onderdeel van de rechtspersoon voor namens het toezichtsorgaan uitgevoerde handelingen. Het besluit werkt terug tot 13 juni 2019.