Lees verder
De omzet van FrieslandCampina steeg in 2022 met 22,4 procent naar 14,1 miljard euro (2021: 11,5 miljard euro), gecorrigeerd voor valuta-effecten steeg de omzet met 20,1 procent naar 13,8 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 32,7 procent tot 471 miljoen euro (2021: 355 miljoen euro). Zonder valuta-effecten en gecorrigeerd voor herstructureringskosten en overige bedrijfslasten en -baten steeg het bedrijfsresultaat met 94,5 procent naar 712 miljoen euro (2021: 366 miljoen euro). De winst steeg met 69,8 procent naar 292 miljoen euro (2021: 172 miljoen euro).

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina NV:

“2022 was in veel opzichten weer een bijzonder jaar. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de coronamaatregelen, het stikstofdebat, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en vooral de hoge inflatie die iedereen hard treft in de keten, producenten, retailers en consumenten. Vooral door de hoge inflatie stonden de resultaten van onze consumentenactiviteiten in de business group Food & Beverage onder druk omdat we de enorme kostenstijgingen niet volledig konden doorberekenen aan onze klanten. Dit werd echter ruimschoots tenietgedaan door de uitstekende resultaten van de businessgroepen Specialized Nutrition, Ingredients en Trading en door de sterke resultaten van het nieuwe Professional Foodservice-bedrijf.

Per saldo kunnen we voor FrieslandCampina terugkijken op een forse omzet- en winstgroei in 2022. Ook behaalden we een historisch hoge prestatieprijs van 58,69 euro per 100 kilo geleverde melk, inclusief een nabetaling in contanten van 0,90 euro. In 2022 werd in totaal ruim 5,4 miljard euro uitgekeerd aan de leden-melkveehouders: een recordbedrag.

In 2022 is positieve voortgang geboekt op de duurzaamheidsagenda. Eerst hebben we ons klimaatplan gepubliceerd en hebben we een verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen gerealiseerd. Bovendien hebben we ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het herbruikbaar en recyclebaar maken van onze verpakkingen. Om in de toekomst de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen, zijn we samen met leden-melkveebedrijven en strategische partners diverse pilots gestart; bijvoorbeeld op het gebied van veevoer en circulaire stalsystemen. Ook hebben we fors geïnvesteerd in het verduurzamen van onze productieprocessen, installaties en distributienetwerken. Maar we zijn er zeker nog niet en verwachten tot 2030 een extra investering van circa ruim 1,5 miljard euro in verduurzaming.

In 2022 kwam ook het einde van ons 150-jarig jubileum, dat passend werd afgesloten met de korte film ‘A New Day’, ons eerbetoon aan generaties FrieslandCampina-melkveehouders. Ik wil alle leden-melkveehouders, medewerkers en partners van harte bedanken voor de enorme inzet die zij in 2022 hebben geleverd om de resultaten te behalen en FrieslandCampina duurzamer en toekomstbestendiger te maken.”