Lees verder
De ledenraad van LTO Nederland heeft vandaag Sjaak van der Tak tot nieuwe voorzitter benoemd. Van der Tak gaat zich samen met de 35.000 leden van LTO hard maken voor een toekomstgericht agrarisch Nederland.

“Nederland mag ongelofelijk trots zijn op onze sterke en wereldwijd geroemde land- en tuinbouwsector. Ons ondernemerschap is ingebed tot in de haarvaten van de samenleving en met onze innovatiekracht zijn we altijd onderdeel van de oplossing. Boeren en tuinders hebben Nederland groot gemaakt. Door de verbinding te zoeken – als boeren en tuinders onderling, maar óók met onze ketens, maatschappij en politiek – blijven we werken aan een sterk agrarisch Nederland. Ik ben vereerd daar een bijdrage aan te mogen leveren,” zegt Sjaak van der Tak.

De nieuwe voorzitter ziet diverse uitdagingen voor de sector: “Het ondernemerschap in onze sector is fantastisch. Maar het is geen makkelijke tijd voor onze boeren en tuinders. De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee de onzekerheid over de toekomst, over onze ruimte om te ondernemen. Voor het bedrijf, voor de volgende generatie. Dat maakt het des te belangrijker om samen te werken. Aan financieel gezonde bedrijven, aan verantwoord ondernemerschap, aan maatschappelijk draagvlak. Ik verheug me er op daar met onze leden het gesprek over aan te gaan!”

Verbinder
Wim Bens (ZLTO), Dirk Bruins (LTO Noord) en Léon Faassen (LLTB) vormden als bestuursleden van LTO Nederland samen met een delegatie uit de Ledenraad de vertrouwens- en begeleidingscommissie: “De leden van LTO waren in de enquête over de nieuwe voorzitter helder: er is behoefte aan een verbinder die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld, iemand met hart voor de zaak die zich assertief inzet voor een toekomstbestendige sector. Met zijn bestuurlijke ervaring en netwerk, maar vooral zijn passie voor het ondernemerschap in de land- en tuinbouw, weten we zeker dat het voorzitterschap van LTO Nederland Sjaak op het lijf is geschreven.”

Hart voor de sector
Van der Tak is voor een periode van drie jaar benoemd en start op 1 januari 2021. Hij is op dit moment voorzitter van Glastuinbouw Nederland en dus geen onbekende binnen LTO Nederland. De afgelopen drie jaar heeft hij onder meer bijgedragen aan de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord en het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. Hij is een fervent bezoeker van leden, om zo direct van ondernemers te horen hoe zij hun toekomst zien en wat ze daarvoor nodig hebben. Daarvoor was hij dertien jaar burgermeester van tuinbouwgemeente Westland en acht jaar wethouder in de werkstad Rotterdam.