Lees verder
Royal FloraHolland investeert fors meer in de toekomst en beperkt verlies door kostenbesparingen.

De omzet op de marktplaats van Royal FloraHolland bedroeg in 2022 5,2 miljard euro, een daling van 8% ten opzichte van 2021. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de grens van 5 miljard doorbroken. Dit ondanks het feit dat het afgelopen jaar voor veel kwekers moeilijk en onvoorspelbaar was. Het aantal verhandelde producten nam af met 7% tot in totaal 10,8 miljard. De afname van aanvoer werd vooral veroorzaakt door de hoge energiekosten voor kwekers. De gemiddelde prijs was 2% lager dan in 2021. Daar staan hoge inflatiecijfers tegenover. Het bedrijfsresultaat van Royal FloraHolland bedroeg, na belastingen, een verlies van 4 miljoen euro. De voornaamste oorzaken waren een afboeking van 5,7 miljoen euro op het failliet verklaarde Floriworld en 11,4 miljoen euro hogere energiekosten. Door forse kostenbesparingen is het verlies beperkt gebleven, terwijl tegelijkertijd in volle vaart is doorgegaan met het implementeren van de strategie en investeren in de toekomst. De investeringen bedroegen 90 miljoen euro.

Zorgen over voortgang energietransitie

De Sierteelt heeft de ambitie om op termijn CO2-neutraal te worden. Dat vraagt om forse investeringen op het gebied van zonne- en windenergie, geothermie en gebruik van restwarmte van de industrie. Steven van Schilfgaarde: “De plannen van het kabinet voor aanpassing van energieheffingen voor de glastuinbouw hebben grote financiële gevolgen voor onze sector. Wageningen Universiteit berekende dat de glastuinbouw op basis van deze maatregelen vanaf 2025 een enorme lastenstijging te wachten staat. Voor de Sierteelt gaat het jaarlijks om honderden miljoenen extra. Het kabinetsbeleid staat daarmee de noodzakelijke investeringen in de energietransitie in de weg. Juist in deze fase. De internationale positie van de Nederlandse Sierteelt wordt hiermee onnodig verder onder druk gezet. Hetzelfde geldt voor de rol van Nederland als draaischijf van de wereldwijde Sierteelt. Met alle partijen trekken we gezamenlijk op om te zorgen dat het kabinet deze voorgestelde lastenverzwaring niet doorvoert.”

Onvoorspelbaar jaar

Zowel de vraag als het aanbod was in 2022 onvoorspelbaar. Door gecancelde orders door internationale retailbedrijven nam de aanvoer op de klok onverwachts toe, terwijl de arbeidsmarkt, zeker ook voor logistiek personeel, heel krap was. Dit zorgde bij Royal FloraHolland voor knelpunten in de logistieke operatie, waardoor de logistieke dienstverlening minder was dan beoogd. Tegen de trend in nam het aandeel van de klok licht toe tot 40%. De groei van het digitale platform Floriday zette door. In 2022 verliep gemiddeld 33% van de directe transacties via Floriday met een zichtbaar stijgende lijn gedurende het jaar die in 2023 verder versnelt. In week 10 van 2023 bedroeg dat percentage al 56%. Wekelijks maken 5500 kwekers en kopers, afkomstig uit 45 landen, gebruik van Floriday. Royal FloraHolland heeft ruim 600 internationale leden. Zij zijn goed voor 18,2% van de omzet op de marktplaats en op de klok is dat zelfs 29,1 procent.

Financieel solide

Royal FloraHolland heeft een solide financiële balans. Dat maakt het mogelijk om te investeren in de toekomst. CFO David van Mechelen: “In april vorig jaar sloot ik op basis van de inzichten van dat moment niet uit dat we in 2022 een groot verlies zouden maken. Ondanks de sterk gestegen energiekosten en de afboeking op Floriworld hebben we het verlies weten te beperken tot 4 miljoen euro. We hebben vorig jaar forse kostenbesparingen weten door te voeren. Het huis is goed op orde dankzij ons Basics Right programma. Daarnaast hebben we aan aantal aanvullende maatregelen genomen, zoals een vacaturestop op niet-logistieke functies. Maar we hebben er tegelijkertijd bewust op toegezien dat de snelheid van strategie-implementatie er geen hinder van zou ondervinden. Afgelopen jaar hebben we 90 miljoen euro geïnvesteerd in onze toekomst, in onder meer Floriday, nieuwe logistiek, vernieuwing van IT, onderhoud van vastgoed en de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost. Dat is 22 miljoen meer dan in het jaar ervoor”.