Lees verder
De geconsolideerde omzet van Cosun is in 2022 gestegen van € 2.287 miljoen naar € 3.047 miljoen. De toename van 33% wordt voornamelijk gedreven door een positieve prijsontwikkeling (+28%) en volumegroei (+5%). Het bedrijfsresultaat inclusief incidentele resultaten stijgt in 2022 met € 153 miljoen tot € 196 miljoen. Alle bedrijfsonderdelen droegen bij aan deze verbetering.
  • Omzet Cosun stijgt van € 2.287 miljoen naar € 3.047 miljoen (+33%) door hogere prijzen en volumegroei.
  • Sterk oplopende kosten over de hele linie maken prijsverhogingen noodzakelijk.
  • Voorlopig bedrijfsresultaat vóór ledentoeslag stijgt van € 43 miljoen naar € 196 miljoen.
  • Bietenprijs loopt op van € 40 naar € 68,75 gedreven door verbeterd resultaat en nieuwe ledentoeslag systematiek. De hogere bietenprijs is noodzakelijk om de kostenstijging op de akker op te vangen.
  • Voorlopig nettoresultaat na ledentoeslag stijgt van € -/- 8 miljoen naar € 75 miljoen.
  • In een dynamisch jaar goede progressie in de uitvoering van de Cosun strategie Unlock 25.
  • Verdere verbetering bedrijfsresultaat over volle breedte van de businessgroepen.

Dirk de Lugt, Voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun
Het jaar 2022 gaat de boeken in als een uitdagend jaar voor onze leden. De kosten op de akker stegen fors en het verdienmodel staat onder druk. De combinatie van het bedrijfsresultaat en de aanpassing van de ledentoeslagsystematiek leidt tot een bietenprijs 2022 die hard nodig is om de kostenstijgingen op de akker te mitigeren. Voor het lange termijn verdienmodel van de bietenteelt is structurele resultaatverbetering en verdere verduurzaming op de akker cruciaal. Met onze strategie Unlock 25 en de samenwerking met onze telers in Cosun Groeikracht zijn wij op weg om dit voor de lange termijn te realiseren.“

Hans Meeuwis, CEO Royal Cosun
We kijken terug op een turbulent 2022. Met de oorlog in de Oekraïne, de gerelateerde energiecrisis, de forse inflatie en uitdagingen in onze agrosector leven we in een nieuwe realiteit. Desondanks laten we een flink herstel van het resultaat zien en realiseren we een bietenprijs die leden helpt om toegenomen kosten op de akker op te vangen. We hebben goede stappen gezet in de benodigde verbetering van de onderliggende resultaten en de invulling van onze ambitieuze groei agenda. We zijn positief over de ontwikkeling van de onderneming richting 2023. De turbulentie van afgelopen jaar zal echter ook dit jaar de nodige uitdaging geven. We houden vast aan onze strategische koers Unlock 25, bouwen verder aan een plantaardige toekomst en toekomstbestendig verdienmodel. Met perspectief voor onze leden en onze mooie sector.”

Dankzij het hogere resultaat in 2022 en een aanpassing van de systematiek van de ledentoeslag is een uitstekende bietenprijs gerealiseerd van € 68,75 (in 2021: € 40) en een totale ledentoeslag van € 235 miljoen. In 2022 is een nieuwe ledentoeslagsystematiek geïntroduceerd. Hierin wordt de ledentoeslag op de geleverd bieten bepaalt op basis van het resultaat van het afgesloten boekjaar en voor een deel ook op basis van het verwachte suikerresultaat van het volgende jaar. Zo wordt de ledentoeslag beter gekoppeld aan de resultaten die gerealiseerd worden met de geleverde bieten. De sterk gestegen suikerprijs in 2023 draagt hierdoor substantieel bij aan de ledentoeslag en bietenprijs. De hogere bietenprijs draagt bij aan het rendement van de bietenteelt, die door kostenstijgingen op de akker onder druk staat. De ledenbietenprijs van € 68,75 is vastgesteld bij een standaardgehalte van 17% en een winbaarheid van 91.