Lees verder
Vandaag publiceert Rabobank haar jaarverslag 2020, ESG Facts & Figures, Pillar 3 en de overige bijbehorende bijlagen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie

“Het afgelopen jaar lieten we zien waar we als coöperatieve bank met een missie voor staan: het leveren van een substantiële bijdrage aan de transities die wereldwijd nodig zijn. Als betekenisvolle coöperatie was onze bijdrage aan de samenleving vorig jaar vooral gericht op de behoeften van onze klanten in financiële nood. Bovendien konden we tijdens de pandemie de uitvoering van onze strategie versnellen. De digitale dienstverlening aan onze klanten en leden is verder verbeterd met nieuwe innovaties in de Rabo App, voortbouwend op de fundamenten van de afgelopen jaren. We pakten een belangrijke rol in de groene financiering van klanten in de wereldwijde voedselketens en we ondersteunden boeren over de hele wereld bij hun transitie naar duurzamere productie van onze voeding. Voorts hebben we onze bijdrage aan duurzame huisvesting in Nederland geïntensiveerd en versneld.”

Op 11 februari 2021 publiceerde Rabobank naast de jaarcijfers haar impactrapport 2020 (Onze impact in 2020). In dit rapport geeft Rabobank inzicht in de omgeving waarin de bank opereert, de strategie en bijbehorende resultaten en de manier waarop de bank waarde creëert voor haar stakeholders. Dit rapport is opgesteld aan de hand van het International Integrated Reporting Framework.